Galerie z wybranymi dokumentami i fotografiami związanymi bezpośrednio z wydarzeniami przedstawionymi w kalendarium oraz archiwalia datowane na wybrany dzień.