Wysunięty na zachód III Korpus Konny Gaja otrzymuje rozkaz odwrotu spod Włocławka i powrotu pod Ciechanów. Bolszewiccy kawalerzyści kierują się do Płocka. Po walkach ulicznych i rabunku opuszczają miasto i odjeżdżają na północ. Tego dnia rozpoczyna się kolejna faza polskiej ofensywy. Józef Piłsudski ogłasza odezwę do ludności cywilnej o aktywne włączanie się w wyłapywanie bolszewickich maruderów i odstawianie ich do władz wojskowych, w tym do żandarmerii.

Podcast

Obraz Siedlec sierpnia 1920
Specjalnie dla Portalu 1920 dr Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach opowiada o zmaganiach Polaków z bolszewikami po przełamaniu frontu w sierpniu 1920 roku.


Galeria

Ulotka
„Bolszewicy w Płocku. Urzędowo stwierdzone wiadomości o rządach i okrucieństwach bolszewickich w powiecie Płockim i mieście Płocku”.
2/1401/0/296/I/57      
Ulotka
„Ludu Polski!” wzywająca obywateli Polski do walki z wycofującymi się bolszewikami.
2/1401/0/296/I/56             
Obrońcy Płocka
przygotowują linię obrony w mieście. Fotografia wykonana 18 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-670

Obrońcy Płocka
Po zakończeniu przygotowań do obrony miasta. Fotografia wykonana 18 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-671

Film

Projekt Walka zbrojna – walka propagandowa
W 2020 r. mija 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, chcąc upamiętnić to podniosłe wydarzenie Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało projekt pt. Walka zbrojna – walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.  Składa się on z trzech elementów: wystawy pt.  „Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 – w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”, albumu „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie” oraz zeszytu edukacyjnego „Polski żołnierz idzie w bój… rusz głową pomóż mu… Gry, zabawy i nauka w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”. Projekt ma na celu nie tylko upamiętnienie Bitwy Warszawskiej i wojny w latach 1919-1921 ale również promocję i popularyzację działalności Archiwum Państwowego w Lublinie oraz przechowywanych w nim materiałów.