Nadanie przez Ogólną Komisję Weryfikacyjną tytułu Pierwszego Marszałka Polski Józefowi Piłsudskiemu.

Galeria

Druk jednostronicowy. U góry, na szerokość strony znajduje się nagłówek: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data wydania dokumentu: Poczta polowa numer pięćdziesiąt trzy i data dziesiątego kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego. Centralnie wydrukowane jest godło państwowe. Obok postawiona jest prostokątna pieczątka: Attache Wojskowy Państwa Polskiego. Poniżej, centralnie dużą czcionką napis: Rozkaz numer trzydzieści trzy i mniejszy Rozkaz L. tysiąc osiemdziesiąt osiem. Pod rozkazem znajduje się miejsce i data: Warszawa, dnia dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku z prawej strony stopka: Minister Spraw Wojskowych, J. Leśniewski Generał-porucznik. Poniżej, centralnie: Dekret L. dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy. Tytuły i nazwiska: Minister Spraw Wojskowych J. Leśniewski Generał-porucznik, po prawej większym drukiem: Wódz Naczelny J. Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski i niżej: Generał p.o. Szefa Sztabu Generalnego Haller Generał-porucznik.
Rozkaz nr 33 z 10 kwietnia 1920 r.
                Informujący o przyjęciu przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego stopnia Pierwszego Marszałka Polski
2/1191/0/4/AII_87_2