Do Warszawy przyjeżdża francusko-brytyjska misja wojskowo-polityczna. Przybywają m.in. generał francuski Maxime Weygand w charakterze doradcy wojskowego (szef sztabu marszałka Ferdynanda Focha – ojca zwycięstwa nad armią niemiecką w I wojnie światowej) i lord Edgar Vincent d’Abernon, szef Misji, ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie, późniejszy autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”, przybliżającej anglojęzycznemu czytelnikowi znaczenie zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami pod Warszawą.

Podcast

Historię kokardy ochotniczej oraz jej rolę w wojnie polsko-bolszewickiej przybliża Mateusz Balcerkiewicz, historyk, archiwista Archiwum Akt Nowych, autor książki „Wojna Jasia. Polski żołnierz w walce z bolszewikami”.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawiająca portret grupowy na schodach Belwederu. Wśród nich znajdują się oficerowie i kilkoro cywilów w ubraniach wizytowych. 
Część portyku z fragmentami masywnych kolumn, pokazana jest nieco po przekątnej, od prawej do lewej strony kadru
Delegacja Ententy w Warszawie
2/1690/sygnatura negatywu A3759
Czarno-biała fotografia o ciepłym odcieniu przedstawia żołnierzy w okopie na polu. Dwaj żołnierze w dwurzędowych mundurach polowych i czapkach maciejówkach są sfotografowani przy ciężkim karabinie maszynowym. Działko na podstawie dwukołowej, ma lufę skierowaną w lewą stronę kadru. Żołnierz na pierwszym planie widziany do pasa w półprofilu, prawą wyprostowaną rękę trzyma na chwycie karabinu. Żołnierz w drugim planie, stojący także w okopie, patrzy na działo.
Ciężki karabin maszynowy
7,62 Maxim wzór 1910 na pozycji pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-629

Czarno-biała fotografia przedstawiająca młodych żołnierzy stojących w szeregu. Zdjęcie plenerowe zrobione w słoneczny dzień. Ciemne sylwetki ośmiu chłopców ustawionych i pozujących w rzędzie na tle rozległego pola musztrowego obozu w Jabłonnie. W tle zarys parterowych baraków i słabo czytelna, odbywająca się musztra po kole. Po prawej stronie prosta bramka do gry w piłkę nożną. Chłopcy, oprócz dwóch pierwszych od lewej, stoją boso na piaszczystym podłożu. Mają na sobie znoszone mundury i czapki.
Młodociani ochotnicy
przed obozem w Jabłonnie w 1920 roku.
WBH CAW K-25-592 
Pozioma ulotka drukowana czerwoną farbą jednoelementową, czcionką o treści: "Czy chcesz, aby cię bolszewicy przymusowo wcielili do Czerwonej Armji? Jeśli nie, zgłoś się zaraz do Armji Ochotniczej, Lwów, Zamarstynowska siedem."
Ulotka 
zachęcająca młodzież lwowską do wstępowania do Armii Ochotniczej.
2/1401/0/296-I-57

Ulotka jednostronicowa drukowana czarną farbą na ciemnym pożółkłym papierze. Tekst w jednej kolumnie jest w formie wiersza. U góry widnieje tytuł: "Marsz młodzieży akademickiej". Pod spodem trzy zwrotki, każda ma osiem wersów i każda wyróżniona jest cyfrą rzymską. Wiersz podpisany jest po prawej stronie w brzmieniu: "Stanisław Dulewicz (Mojmir). Rembertów, dwudziestego piątego lipca dwudziestego". W lewym, górnym rogu czerwona, kwadratowa pieczęć Archiwum KC PZPR i w prawym, dolnym rogu owalna, czarna pieczęć: Archiwum Wojskowe z godłem państwowym.
Ulotka
z treścią wiersza Stanisława Dulewicza (Mojmir) pod tytułem „Marsz młodzieży akademickiej”.
2/1401/0/296/I/57