Do Warszawy przyjeżdża francusko-brytyjska misja wojskowo-polityczna. Przybywają m.in. generał francuski Maxime Weygand w charakterze doradcy wojskowego (szef sztabu marszałka Ferdynanda Focha – ojca zwycięstwa nad armią niemiecką w I wojnie światowej) i lord Edgar Vincent d’Abernon, szef Misji, ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie, późniejszy autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”, przybliżającej anglojęzycznemu czytelnikowi znaczenie zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami pod Warszawą.

Podcast

Historię kokardy ochotniczej oraz jej rolę w wojnie polsko-bolszewickiej przybliża Mateusz Balcerkiewicz, historyk, archiwista Archiwum Akt Nowych, autor książki „Wojna Jasia. Polski żołnierz w walce z bolszewikami”.

Galeria

Delegacja Ententy w Warszawie
2/1690/sygnatura negatywu A3759
Ciężki karabin maszynowy
7,62 Maxim wzór 1910 na pozycji pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
K-25-629 WBH/CAW

Młodociani ochotnicy
przed obozem w Jabłonnie w 1920 roku.
K-25-592  WBH/CAW
Ulotka 
zachęcająca młodzież lwowską do wstępowania do Armii Ochotniczej.
2/1401/0/296-I-57

Ulotka
z treścią wiersza Stanisława Dulewicza (Mojmir) pod tytułem „Marsz młodzieży akademickiej”.
2/1401/0/296/I/57