Na IX Zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) [skrót – RKP(b)] Włodzimierz Lenin stwierdził, że w Polsce szykuje się rewolucja proletariacka i chociaż Polacy proponują pokój, wojna jest nieunikniona.

Galeria

Dwustronicowa ulotka drukowana czarną farbą na zażółconym papierze. Na pierwszej stronie w trzech wersach, schodkowo napisany tytuł: “Precz z podstępem! Niech żyje uczciwy pokój z Rosją Sowiecką!”. W prawym, górnym rogu prostokątny stempel: Dowództwo Piątej Armii Oddział Drugi S.O. obok owalna mała pieczątka w kolorze czerwonym: Archiwum KC PZPR. W prawym dolnym rogu, pod tekstem ulotki, owalna pieczątka: Archiwum Wojskowe.  Akapity tekstu rozpoczynają się naprzemiennie powiększonymi słowami: Rząd polski, Rząd Sowietów.
Bolszewicka ulotka propagandowa
wydana 1 kwietnia 1920 roku.
2/1278/0/19
Na rewersie karty znajduje się kontynuacja tekstu kończąca się zdaniami drukowanymi większą czcionką: Niech żyje władza ludu roboczego! Niech żyją rządy Rad Delegatów Robotniczych i żołnierskich i kilka w podobnym stylu. W lewym, dolnym rogu kwadratowa, czerwona pieczątka: KC PZPR.
Plakat w formie poziomego prostokąta. Druk jednobarwny, linearny czarną farbą na zażółconym papierze. Na pierwszym planie zaprzęg w postoju z koniem zwróconym w stronę widza. Po prawej stronie widać ślad na śniegu drogi powrotnej od strony fabryk, z kilkoma podobnymi zaprzęgami. Z lewej strony kadru ukazany jest zaprzęg konny na płozach z woźnicą. Sanie z workami ciągną w stronę fabryk. Pod polem grafiki znajduje się napis jednoelementową cyrylicą. Na horyzoncie widnieją schematycznie potraktowane budynki fabryk z dymiącymi kominami.
Bolszewicki plakat propagandowy z 1920 roku.
2/1278/0/27