Najsilniejsza jednostka Armii Czerwonej – 1. Armia Konna Siemiona Budionnego w sile 16 tysięcy kawalerzystów, trzech eskadr lotniczych, czterech pociągów pancernych, 84 wozów pancernych oraz silnej artylerii – rozpoczęła marsz z Kaukazu na front polski.

Galeria

Fotomontaż. Zdjęcie w plenerze, a w prawym dolnym rogu na pasku napis cyrylicą, w wolnym tłumaczeniu: Proletariacka Armia Czerwona. Na tle gęstwiny roślin, w dwóch rzędach, nieco po przekątnej od prawego dolnego rogu, ustawieni są strzelcy obojga płci. Chłopcy w jasnych koszulach przepasanych pasami, dziewczęta w bluzkach i w długich spódnicach. W pierwszym rzędzie młodzi klęczą, każde na jednym kolanie i mierzą przed siebie z długiej broni. Strzelcy stojący w drugim rzędzie mierzą w tym samym kierunku. W lewym, dolnym rogu biały dopisek “132”.
Ćwiczenia młodzieży bolszewickiej.
WBH CAW K-25-1040