W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. następuje pierwsza dekoracja wskrzeszoną odznaką orderu Virtuti Militari. Po uroczystej Mszy świętej na placu Saskim Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski w obecności przedstawicieli państw zagranicznych wręcza odznaczenia. Pierwszymi kawalerami orderu Virtuti Militari są: Józef Piłsudski, generał Józef Haller, generał Jan Romer, generał Franciszek Latinik, pułkownik Stanisław Skrzyński, pułkownik Bolesław Roja, generał Wacław Iwaszkiewicz, pułkownik Mieczysław Kuliński, kapitan Adam Koc, kapitan Andrzej Kopa, major Mieczysław Mackiewicz.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawiająca dużą grupę oficerów w dwurzędowych płaszczach wojskowych. W pierwszym rzędzie ustawieni są: pierwszy od lewej: gen. Franciszek Latinik, drugi: gen. Wacław Iwaszkiewicz, trzeci: gen. Jan Romer, czwarty: gen. Józef Haller w płaszczu z obszernym futrzanym kołnierzem i z laską w lewej ręce, piąty: płk Mieczysław Kuliński, szósty: kpt. Adam Koc. Na piersiach, po lewej stronie u każdego członka Kapituły przypięte jest odznaczenie Virtuti Militari. Wśród tłumu, w głębi widać kilka osób cywilnych.
Członkowie Kapituły odznaczeni orderem Virtuti Militari.
Stoją od lewej: gen. Franciszek Latinik, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Jan Romer, gen. Józef Haller, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc.
CAW WBH K-25-846
Czarno-biała fotografia grupowa. Kadr wypełniony jest żołnierzami i cywilami. W pierwszym rzędzie ustawieni są odznaczeni orderem Virtuti Militari oficerowie. Na pierwszym planie i pierwszy od lewej stoi, w jasnym, dwurzędowym płaszczu wojskowym, czapce maciejówce i w białych rękawiczkach: Wódz Józef Piłsudski. Spod połów jego płaszcza wystaje szabla. Drugi od lewej to gen. Józef Leśniewski, trzeci: gen. Stanisław Skrzyński, czwarty gen. Józef Haller w dwurzędowym, wojskowym płaszczu z obszernym futrzanym kołnierzem i laską w ręce, piąty: gen. Bolesław Roja, szósty: gen. Wacław Iwaszkiewicz, siódmy: gen. Franciszek Latinik, ósmy: płk Mieczysław Kuliński, dziewiąty: kpt. Adam Koc i dziesiąty mjr Mieczysław Mackiewicz.
Odznaczeni oficerowie orderem Virtuti Militari
przed soborem na Placu Saskim w Warszawie. Na pierwszym planie stoją od lewej: Naczelny Wódz Józef Piłsudski, gen. Józef Leśniewski, gen. Stanisław Skrzyński, gen. Józef Haller, gen. Bolesław Roja, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Franciszek Latinik, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc, mjr Mieczysław Mackiewicz.
CAW WBH K-25-847
Czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę kilkunastu oficerów z  dokonuje przeglądu wojsk. Na jej na czele Naczelny Wódz Józef Piłsudski idzie salutujący, w czapce "maciejówce", z szablą u pasa.  Za nim, pierwszy od lewej idzie generał Józef Haller w obszernym, dwurzędowym płaszczu wojskowym obszytym futrzanym kołnierzem, drugi: gen. Wacław Iwaszkiewicz. Za nimi dalej idą: gen. Jan Romer, gen. Bolesław Roja, gen. Franciszek Latinik, gen. Stanisław Skrzyński, mjr Mieczysław Mackiewicz, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc, kpt. Andrzej Kopa. Po prawej stronie po przekątnej kadru, od prawego, dolnego rogu, stoją w szeregach żołnierze prezentujący broń. Plener miejski z widocznymi resztkami śniegu na chodniku. W tle zabudowa kamienic. Po lewej stronie, w dole kadru widać mężczyznę w zimowym płaszczu z aparatem fotograficznym.
Członkowie Kapituły orderu Virtuti Militari
dokonują przeglądu wojsk na Placu Saskim w Warszawie. Przed frontem kompanii honorowej idą: Naczelny Wódz Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Jan Romer, gen. Bolesław Roja, gen. Franciszek Latinik, gen. Stanisław Skrzyński, mjr Mieczysław Mackiewicz, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc, kpt. Andrzej Kopa.
CAW WBH K-25-848