W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. następuje pierwsza dekoracja wskrzeszoną odznaką orderu Virtuti Militari. Po uroczystej Mszy świętej na placu Saskim Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski w obecności przedstawicieli państw zagranicznych wręcza odznaczenia. Pierwszymi kawalerami orderu Virtuti Militari są: Józef Piłsudski, generał Józef Haller, generał Jan Romer, generał Franciszek Latinik, pułkownik Stanisław Skrzyński, pułkownik Bolesław Roja, generał Wacław Iwaszkiewicz, pułkownik Mieczysław Kuliński, kapitan Adam Koc, kapitan Andrzej Kopa, major Mieczysław Mackiewicz.

Galeria

Członkowie Kapituły odznaczeni orderem Virtuti Militari.
Stoją od lewej: gen. Franciszek Latinik, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Jan Romer, gen. Józef Haller, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc.
CAW WBH K-25-846
Odznaczeni oficerowie orderem Virtuti Militari
przed soborem na Placu Saskim w Warszawie. Na pierwszym planie stoją od lewej: Naczelny Wódz Józef Piłsudski, gen. Józef Leśniewski, gen. Stanisław Skrzyński, gen. Józef Haller, gen. Bolesław Roja, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Franciszek Latinik, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc, mjr Mieczysław Mackiewicz.
CAW WBH K-25-847
Członkowie Kapituły orderu Virtuti Militari
dokonują przeglądu wojsk na Placu Saskim w Warszawie. Przed frontem kompanii honorowej idą: Naczelny Wódz Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Wacław Iwaszkiewicz, gen. Jan Romer, gen. Bolesław Roja, gen. Franciszek Latinik, gen. Stanisław Skrzyński, mjr Mieczysław Mackiewicz, płk Mieczysław Kuliński, kpt. Adam Koc, kpt. Andrzej Kopa.
CAW WBH K-25-848