Z inicjatywy Sejmu Rada Obrony Państwa powołuje do życia Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej. Na jej czele staje generał Józef Haller.

Galeria

Afisz drukowany dwustronnie czarną farbą  na mocno zażółconym papierze.  Wielkimi literami tytuł: Przepisy, w drugim wersie, dotyczące werbunku i w trzecim, do Armii Czerwonej. Pod spodem przez całą stronę podanych jest siedemnaście punktów odezwy. Na końcu, pod tekstem, po prawej stronie widnieje stopka: Wiceminister Spraw Wojskowych, w drugim wersie myślnik w nawiasie będący symbolem zastępującym odręczny podpis i obok Sosnkowski, po spodem Generał-porucznik.  Po stronie lewej podobnie: za zgodność: Prich, Pułkownik sztabu Generalnego.
Afisz przedstawiający zasady akcji werbunkowej do armii ochotniczej
z lipca 1920 roku.
2/55/0/8/541-0055
Maszynopis na białej kartce zbliżonej formatem do kwadratu. W lewym, górnym rogu data i miejsce powstania dokumentu: Lwów, dnia siódmego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego. Odpis. Centralnie w dwóch wersach dane adresata: Do Jaśnie Wielmożnego Pana Generała Lamezana-Salina Dowódcy Okręgu Generalnego, Dowódcy Legii Ochotniczej etc. etc. we Lwowie. Niżej tekst zakończony słowem: Czuwaj, obok Stanisław Niemczycki. Dwa nieczytelne  podpisy odręczne i przy dolnym spadzie karty okrągła, czerwona pieczęć Związku Harcerstwa Polskiego z krzyżem harcerskim w środku.
Meldunek Lwowskiej Chorągwi ZHP
o gotowości do przyjęcia rozkazów, w odpowiedzi na powołanie Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej
2/76/0/ 3.27/1945