Józef Piłsudski i Symon Petlura podpisują umowę polityczną. Ważne jest, że jako przyszłą granicę pomiędzy państwami określono linię Zbrucza i Horynia, co tym samym oznaczało, że Lwów, Tarnopol i Stanisławów są polskimi miastami.

Galeria

Trzy strony maszynopisu na zszarzałym papierze. Na lewym marginesie otwory po dziurkaczu. Na pierwszej stronie, w prawym, górnym rogu miejsce i data powstania dokumentu: Warszawa, dnia 22 maja 1920 roku. Niżej i centralnie napisany schodkowo tytuł, podkreślony przerywaną linią: Informacje polityczne numer 7.  Podtytuł: Sprawa Ukrainy.
Analiza bieżących stosunków polsko-ukraińskich
w dokumentach Towarzystwa Straży Kresowej.
2/55/0/3/68
Na drugiej stronie maszynopisu znajduje się kontynuacja tekstu ze strony pierwszej.
Na trzeciej stronie maszynopisu znajduje się kontynuacja tekstu ze strony drugiej. W tekście wyróżniono przez podkreślenie zdanie: “Stosunki Zagranicy do ofensywy polskiej”.