Józef Piłsudski i Symon Petlura podpisują umowę polityczną. Ważne jest, że jako przyszłą granicę pomiędzy państwami określono linię Zbrucza i Horynia, co tym samym oznaczało, że Lwów, Tarnopol i Stanisławów są polskimi miastami.

Galeria

Maszynopis na zszarzałym papierze. Na lewym marginesie otwory po dziurkaczu. Na pierwszej stronie, w prawym, górnym rogu miejsce i data powstania dokumentu: Warszawa, dnia dwudziestego drugiego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. Niżej i centralnie napisany schodkowo tytuł, podkreślony przerywaną linią: Informacje polityczne numer siedem.  Podtytuł: Sprawa Ukrainy.
Analiza bieżących stosunków polsko-ukraińskich
w dokumentach Towarzystwa Straży Kresowej.
2/55/0/3/68
Maszynopis na zszarzałym papierze. Na prawym marginesie otwory po dziurkaczu. Kontynuacja tekstu ze strony pierwszej.
Maszynopis na zszarzałym papierze. Na lewym marginesie otwory po dziurkaczu. Na trzeciej stronie maszynopisu znajduje się kontynuacja tekstu ze strony drugiej. W tekście wyróżniono przez podkreślenie zdanie: “Stosunki Zagranicy do ofensywy polskiej”.