Józef Piłsudski i Symon Petlura podpisują umowę polityczną. Ważne jest, że jako przyszłą granicę pomiędzy państwami określono linię Zbrucza i Horynia, co tym samym oznaczało, że Lwów, Tarnopol i Stanisławów są polskimi miastami.

Galeria

Analiza bieżących stosunków polsko-ukraińskich
w dokumentach Towarzystwa Straży Kresowej.
2/55/0/3/68