W dzienniku Rzeczpospolita, w wydaniu porannym, zostaje opublikowany artykuł Stanisława Strońskiego „O cud Wisły”. W artykule autor przypomina sytuację wojskową z I wojny światowej, gdy pod Paryżem armia niemiecka została pokonana nad Marną przez wojska francuskie mimo posiadanej przewagi. Stroński kieruje również prośbę do osób niebędących na froncie, aby modliły się o dar zwycięstwa. Strona polska podejmuje próbę odbicia Radzymina przez 19. Dywizję Piechoty. Po chwilowym zajęciu miasta wojska polskie zostają zmuszone do wycofania się na pozycję wyjściową. Tego dnia ma miejsce bój pod Ossowem. W walce ginie kapelan żołnierzy-ochotników ks. Ignacy Skorupka z 236. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej (przemianowany przed bojem na II Batalion 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej). Na północy bolszewicka 10. Dywizja Kawalerii z III Korpusu Konnego Gaja forsuje małym oddziałem Wisłę pod Nieszawą. 5. Armia pod Modlinem przechodzi do kontrataku w kierunku na Nasielsk i Ciechanów. Zapada decyzja o wzmocnieniu siły ataku na Radzymin. Do walki rzucona jest polska 10. Dywizja Piechoty stacjonująca dotąd w koszarach w Jabłonnie (obecnie Legionowo). Oddziały z 10. Dywizji generała Lucjana Żeligowskiego zostają przewiezione do Nieporętu autobusami wynajętymi od miasta Warszawy. Pod Nieporętem dochodzi do walk z bolszewikami, którzy przekraczają nieobsadzone okopy II linii polskiej obrony na przedmościu warszawskim. W Radzyminie bolszewicy powołują Rewolucyjny Komitet (Rewkom), będący agendą TKRP.

Mapa

Odparcie bolszewików spod Warszawy
Zmieniająca się linia frontu wojny polsko-bolszewickiej w okresie 14-25 sierpnia 1920 roku.

Film

Bitwa pod Ossowem
O przebiegu starcia ochotników z bolszewikami na przedpolu Warszawy opowiada Jarosław Stryjek z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Podcast

ks. Ignacy Skorupka w Bitwie pod Ossowem
o losach kapelana i okolicznościach jego śmierci w obronie stolicy opowiada dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Galeria

Rozkaz nr 71
z 14 sierpnia 1920 r. zagrzewający do walki o Warszawę.
2/1191/0/AII/87/2
Ochotnicy
gromadzący się przed gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie przed wymarszem w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-596
Zestawienie nazwisk harcerzy
służących w 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, biorącego udział w walkach pod Ossowem 14 sierpnia. Pozycja nr 12 – nazwisko harcerza, który zabił bolszewickiego żołnierza, który wcześniej zabił księdza Ignacego Skorupkę.
2/76/0/1665