Walki o Radzymin. Pododdział 10 Dywizji Piechoty podchodzi wczesnym rankiem pod Zamostki Wólczańskie. W walce śmiertelnie ranny zostaje porucznik Stefan Pogonowski. W południe Polacy z udziałem czołgów zdobywają Radzymin, lecz ponownie muszą się z niego wycofać. Dopiero wieczorny atak doprowadza do zdobycia miasta, którego bolszewicy już nie są w stanie obronić. Około godziny 22 do Radzymina przyjeżdża generał Józef Haller. Na północy zostaje zniszczona radiostacja dowódcy bolszewickiej IV Armii na skutek zagonu polskiej 8. Brygady Jazdy. Rozpoczyna się bój 18. Dywizji Piechoty o Sarnową Górę koło Ciechanowa. Wieczorem do Wyszkowa przybywają członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski – Julian Marchlewski, Felikst Dzierżyński i Feliks Kohn.

Mapa

Linia Frontu
Sytuacja operacyjna na froncie polsko-bolszewickim w dniu 15 sierpnia 1920 roku. Autor: Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, „Wielki Atlas Wojny 1920 Roku”
Wypad 8 Brygady Jazdy na Ciechanów, który spowodował zniszczenie przez dowództwo IV Armii bolszewickiej własnej radiostacji.

Film

Bitwa pod Radzyminem
Kolejny dzień starć pod Warszawą. O ich przebiegu opowiada Jarosław Stryjek z Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Galeria

Rozkaz Sztabu Frontu Północnego
z 15 sierpnia 1920 roku, zawierający planowane działania militarne na 16 sierpnia. Pierwsza strona rozkazu.
2/1401/0/296/I/44
Gen. Józef Haller na froncie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-637
Gen. Jan Rządkowski na froncie pod Radzyminem 14 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-640
Ogólny widok zbombardowanego Radzymina w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-645
Żołnierze polscy na stanowisku przy karabinie maszynowym podczas walk na szosie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-643