Walki o Radzymin. Pododdział 10 Dywizji Piechoty podchodzi wczesnym rankiem pod Zamostki Wólczańskie. W walce śmiertelnie ranny zostaje porucznik Stefan Pogonowski. W południe Polacy z udziałem czołgów zdobywają Radzymin, lecz ponownie muszą się z niego wycofać. Dopiero wieczorny atak doprowadza do zdobycia miasta, którego bolszewicy już nie są w stanie obronić. Około godziny 22 do Radzymina przyjeżdża generał Józef Haller. Na północy zostaje zniszczona radiostacja dowódcy bolszewickiej IV Armii na skutek zagonu polskiej 8. Brygady Jazdy. Rozpoczyna się bój 18. Dywizji Piechoty o Sarnową Górę koło Ciechanowa. Wieczorem do Wyszkowa przybywają członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski – Julian Marchlewski, Felikst Dzierżyński i Feliks Kohn.

Mapa

Barwna, podłużna mapa w pastelowej kolorystyce zieleni, żółcieni i oranżu. Kolorystyka służy wyeksponowaniu intensywnych czerwonych i granatowych elementów linii i ugrupowań frontów, biegnących po przekątnej od dolnego, prawego narożnika. Front polski zaznaczony jest na granatowo, front bolszewicki zaznaczony jest na czerwono. W lewym, górnym rogu mapy, na czarnym pasku umieszczony jest napis w białym kolorze: Polska, 15 sierpnia 1920.  U góry wyróżniony został obszar “Prusy wschodnie” i u dołu fragment Czechosłowacji. W lewym, dolnym rogu znajduje się oznaczenie praw autorskich z abrewiaturą (literą C w okręgu) przy nazwisku Zalewski 2020.
Linia Frontu
Sytuacja operacyjna na froncie polsko-bolszewickim w dniu 15 sierpnia 1920 roku. Autor: Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, „Wielki Atlas Wojny 1920 Roku”
Mapa linearna z rysunkiem w kolorze czarnym na białym tle. W lewym, dolnym rogu na czarnym pasku napis w białym kolorze: Ciechanów, 15 sierpnia1920.  W lewym górnym rogu umieszczona jest podziałka 0-10 km. Zarys przebiegu akcji ukazany jest za pomocą czarnych strzałek.
Wypad 8 Brygady Jazdy na Ciechanów, który spowodował zniszczenie przez dowództwo IV Armii bolszewickiej własnej radiostacji.

Film

Bitwa pod Radzyminem
Kolejny dzień starć pod Warszawą. O ich przebiegu opowiada Jarosław Stryjek z Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Galeria

Maszynopis na cienkim papierze. W lewym, górnym rogu napisane jest: Dowództwo Frontu Północnego, numer 4012/III. Po prawej stronie: Do rąk własnych szefa sztabu, a nad napisem czerwona pieczątka: “Ściśle tajne, trzymać pod zamknięciem”.
Niżej centralnie widnieje nagłówek: “Do:, a pod nim dopisane czerwoną kredką: Głównej Kwatery Naczelnego Wodza.
Pod spodem, główny tekst zaczyna się zdaniem: Poczta polowa numer 61 dnia 15 sierpnia 1920 roku. Tekst zajmuje całą stronę.
Rozkaz Sztabu Frontu Północnego
z 15 sierpnia 1920 roku, zawierający planowane działania militarne na 16 sierpnia. Pierwsza strona rozkazu.
2/1401/0/296/I/44
Zdjęcie plenerowe zrobione w polu. W centrum zdjęcia widać stóg siana z opartymi o niego karabinami. Po lewej stronie sfotografowani są trzej żołnierze. Stojący prawym profilem generał Józef Haller patrzy przed siebie. Stojący przed nim, żołnierz w koszuli wojskowej spiętej pasem z ładownicą na naboje, wskazuje wyciągniętą ręką na coś w oddali. Przed nim na małym nasypie z piasku leży karabin. Po prawej stronie żołnierz w białej koszuli trzymający kurtkę wojskową w rękach, patrzy w tę samą stronę co pozostali. W prawym górnym rogu zdjęcia, dopisek ołówkiem: “1920 obrona”, dalej nieczytelne.
Gen. Józef Haller na froncie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-637
Zdjęcie plenerowe zrobione na polu. Pod rosłym konarem drzewa stoi czterech żołnierzy. Niebo jest bezchmurne. Na horyzoncie po prawej stronie widać dom. Na pierwszym planie i po lewej stronie kadru, stoi mężczyzna w rozpiętym płaszczu wojskowym z założonymi do tyłu rękami i w pilotce. Na nogach ma owijacze. W drugim planie, trzech pozostałych omawia coś na mapie, trzymanej przez stojącego w środku generała Jana Rządkowskiego. Mężczyzna po lewej stronie od generała, w płaszczu wojskowym, widziany jest z profilu, na czapce ma założone gogle. Mężczyzna na prawo od generała w mundurze polowym i furażerce spogląda na omawiany plan, trzymając w ręce inną mapę.
Gen. Jan Rządkowski na froncie pod Radzyminem 14 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-640
Panoramiczny widok miasta w dali. Na pierwszym planie, na terenie położonym nieco poniżej obszaru z zabudową znajdującą się w głębi kadru, widać rozlewiska. Po lewej stronie pasa zabudowań, z ruin sterczą słupy kominów, centralnie widoczny jest zachowany budynek z dachem, po prawej stronie część gmachu z pustymi otworami po oknach.
Ogólny widok zbombardowanego Radzymina w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-645
Zdjęcie czarno-białe. Widok  fragmentu okopu w polu. Grupa żołnierzy sfotografowana jest  przy karabinie maszynowym, skierowanym w lewą stronę kadru. Żołnierz na pierwszym planie, widziany z lewego profilu, w mundurze polowym klęczy na nasypie. Za nim częściowo widoczny w pozycji na brzuchu patrzy w kierunku wroga, trzeci klęcząc mierzy z karabinu. W dalszym planie widoczni są dwaj oficerowie patrzący także w kierunku ataku.
Żołnierze polscy na stanowisku przy karabinie maszynowym podczas walk na szosie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-643