Wśród autorów artykułów znaleźli się wybitni historycy i eksperci wielu nauk pokrewnych, dziennikarze oraz badacze okresu wojny polsko-bolszewickiej, a także miłośnicy i entuzjaści historii.