Sowieci

Julian Baltazar Józef Marchlewski

ps. „Karski”, „Kujawski”, „J.K.”, „Johannes Kaempfer”, urodzony 17 maja 1866 roku, zmarł 22 marca 1925 roku w Bogliasco koło Nervi we Włoszech. Działacz socjalistyczny i komunistyczny, redaktor, publicysta i wydawca prasy socjalistycznej, współzałożyciel Związku Robotników Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Międzynarodówki Komunistycznej.  W 1918 roku trafił do Sowieckiej Rosji, z ramienia której w 1919 roku prowadził nieoficjalne rozmowy ze stroną polską w Białowieży i Mikaszewicach. W maju 1920 roku został członkiem Biura Politycznego KC RKP(b). W tym samym roku stanął też na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski , który miał sprawować władzę nad terenami II Rzeczypospolitej zajętymi przez postępującą Armię Czerwoną.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych