PORTAL 1920 / BITWA WARSZAWSKA DZIEŃ PO DNIU
W realizacji filmu udział wzięli członkowie grupy rekonstrukcyjnej
Towarzystwo Historyczne Rok 1920. Zdjęcia wykonano w Skansenie w
Kuligowie nad Bugiem
.

Nasza Misja

Ważnym etapem w dziejach Polski było zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, w tym sukces osiągnięty pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. To wydarzenie, słusznie okrzyknięte osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, ocaliło niepodległy byt państwowy przed jarzmem bolszewickim i uformowało kolejne pokolenia Polaków. Pamięć o bohaterach roku 1920 stała się odtąd fundamentem pojmowania przez Polaków takich wartości jak: niepodległość, wolność, wspólnota, odwaga i bezkompromisowość.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, powołane do życia przez Józefa Piłsudskiego w 1919 roku, przechowuje bogaty materiał dokumentujący tamte wydarzenia. Jako jedno z centralnych archiwów państwowych jest ono w posiadaniu istotnych dokumentów najważniejszych ówczesnych instytucji państwowych i organizacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi za pośrednictwem nowego portalu www.1920.gov.pl

Portal 1920.gov.pl zawiera wybrane dokumenty z okresu wojny i Bitwy Warszawskiej 1920 roku pogrupowane i usystematyzowane tak, by były łatwo dostępne dla poszukujących dotąd nieopisanych faktów, stanowiąc ciekawą wycieczkę w przeszłość. Znajdziecie tu Państwo oprócz dokumentów zdjęcia, wystawę plakatów, artykuły i krótkie filmy z wypowiedziami wybitnych znawców tematu. Dzięki zaproszeniu do udziału w naszym projekcie instytucji partnerskich otrzymacie Państwo kompendium wiedzy o tamtych wydarzeniach. Zachęcamy do odwiedzin strony od 20 lipca 2020 – każdego dnia będzie ona uzupełniana o nowe, ciekawe materiały. Będziemy również informowali tam o bieżących wydarzeniach rocznicowych.

Jarosław Stryjek

Redaktor naukowy 

  

Nasz zespół


Nadzór merytoryczny: Mariusz Olczak
Pomysłodawca i koordynator projektu: Magdalena Wiercińska
Redaktor naukowy prowadzący: Jarosław Stryjek
Redaktor naukowy: Mateusz Balcerkiewicz,
Redaktorzy naukowi Galerii Plakatów: Małgorzata Myślicka, Michał Witkowski
Konsultacja naukowa: dr Tadeusz Krawczak  
Projekt graficzny i nadzór artystyczny: Michał Janicki
Członkowie redakcji: Aleksandra Stecko, Rafał Kierzkowski, dr Leszek Zakrzewski, dr Włodzimierz Janowski, Przemysław Dańczak, Justyna Zgórzak, Ewa Langowska, Anna Pagas, Małgorzata Król, Renata Marczak
Zespół d.s. promocji: Katarzyna Wysoczyńska, Agnieszka Wopińska
Zespół techniczny: Mirosław Zubilewicz, Andrzej Augustynowicz, Magdalena Szymańska, Izabela Kondracka-Meyer, Jowita Jeziorowska, Renata Cybulska, Kamil Sosiński, Daniel Latoszek, Artur Smarzyk, Joanna Banasiak, Marzena Majewska, Marzena Przybyszewska
Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Karina Marciniak-Strzyżewska
Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Inna Dmytruk-Sorochtej
Korekta artykułów: Słowa na warsztat
Realizacja filmów: ImagoCam
Realizacja strony: SearchNet