Początek ofensywy polskiej na Ukrainie. Rankiem oddziały generała Edwarda Rydza Śmigłego znalazły się pod Żytomierzem, a jednostki 4. Dywizji Piechoty dowodzonej przez pułkownika Józefa Rybaka dotarły do Owrucza. Siły bolszewickie rozbite pod Żytomierzem zaczęły pospiesznie wycofywać się w kierunku Kijowa.

Mapa

Linearna mapa będąca czarną ilustracją na białym tle. W lewym, górnym rogu na czarnym pasku, napis białą czcionką: Uderzenie na Kijów, dwudziesty piąty kwietnia – ósmy maja tysiąc dziewięćset dwudziestego. Przebieg uderzenia zilustrowany czarnymi strzałkami. Po lewej stronie widnieją następujące miejscowości od góry: Mozyrz, Demidowicze, Owrucz, Korosteń, Malin, Rydz, Żytomierz, Kurostyszew, Berdyczów, Koziatyń, Winnica, Żmerynka. U dołu oznaczenie praw autorskich z abrewiaturą (literą C w okręgu) przy nazwisku Zalewski dwa tysiące dwudziesty. Obok w koło wpisana liczba trzydzieści sześć.
Przebieg uderzenia na Kijów w dniach 25 IV – 8 V 1920  roku. Autor: Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, „Wielki Atlas Wojny 1920 Roku”

Galeria

Ulotka drukowana czarną farbą drukarską dwustronnie na szarawym papierze. Awers w języku polskim, rewers wydrukowany cyrylicą. U góry pierwszej strony wydrukowane jest wielkimi literami: Do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Na dole pod tekstem, po prawej stronie widnieje stopka: Józef Piłsudski z myślnikiem w nawiasie - symbolem zastępującym odręczny podpis i tytułem Wódz Naczelny Wojsk Polskich.  Niżej po stronie lewej data: dwudziesty szósty kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, Kwatera Główna.
Odezwa J. Piłsudskiego do mieszkańców Ukrainy
wzywająca do walki. Ulotka dwujęzyczna, 26 kwietnia 1920 roku.
2/1401/0/296/I/56
Rewers ulotki. Ta sama zawartość tekstu jak na awersie, wydrukowana cyrylicą czarną farbą.