Siemion Budionny rozpoczyna realizację rozkazu
Michaiła Tuchaczewskiego i kieruje się na Włodzimierz Wołyński, by zaatakować Zamość, a potem Lublin. Polskie wojsko kontynuuje ofensywę przeciwko armiom Frontu Zachodniego zmuszając je do odwrotu spod Warszawy.

Galeria

Zdjęcie czarno-białe przedstawiające żołnierzy i zaprzęgi konne przeprawiające się po drewnianej kładce na drugą stronę Bugu. Kolumna widziana jest od tyłu. Po lewej stronie od kładki, znajduje się zwalisko innej przeprawy przez rzekę, kończące się na wysokim, piaszczystym nasypie. Krajobraz po drugiej stronie jest urozmaicony. Widać zróżnicowanie terenu: drzewa, krzewy, dom na horyzoncie oraz nieliczne, małe postaci.
Przeprawa 29 brygady piechoty przez Bug
w rejonie Małkini. Kładka zbudowana przez XV Batalion 8 Pułku Saperów. Fotografia wykonana 20 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-686
Plenerowe, czarno-białe zdjęcie nad Bugiem. Na brzegu widać fragmnety metalowych konstrukcji, grupki żołnierzy i rzędy karabinów ustawione w stosy tzw. koźliki. Karabiny, są oparte kolbami o ziemię i zaczepione koźlikami o koźliki innych karabinów. Na pierwszym planie nieco z góry widoczne są zaprzęgi konne piechoty.  Po drugiej stronie rzeki widnieje pejzaż z drzewami i polami.
Przeprawa żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
przez Bug w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-687