Początek operacji zajęcia Mozyrza i Kalenkowicz przez Grupę Poleską pułkownika Władysława Sikorskiego, której celem jest opanowanie ważnych węzłów kolejowych łączących dwa duże zgrupowania wojsk bolszewickich znajdujących się na północy i południu
frontu przeciw polskiego.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę kilkunastu żołnierzu w płaszczach i kurtkach wojskowych pozuje do zdjęcia. Centralną postacią jest pułkownik Władysław Sikorski w jasnej, krótkiej dwurzędowej, spiętej pasem kurtce z futrzanym kołnierzem. Mężczyzna prawą dłoń ma wsuniętą do kieszeni kurtki, lewą trzyma za pazuchą. W tle widać drewnianą zabudowę.
Płk Władysław Sikorski dowódca Grupy Poleskiej
w otoczeniu oficerów pod Mozyrzem w 1920 roku
WBH CAW K-25-310
Czarno-biała fotografia przedstawiająca sześciu, pozującymi żołnierzy w okopie, przy stanowisku z karabinem. W dali lekko zaznaczony horyzont pól.  W centrum planu znajduje się karabin skierowany w stronę horyzontu i skrzynie z amunicją. Żołnierze siedzą w swobodnych pozach i opierając się plecami o wał okopu.
Stanowisko karabinów maszynowych w okolice Mozyrza i Kalenkowicz w 1920 roku.
Widoczny ciężki karabin maszynowy 8 mm Schwarzloze wz.1907/12. 
WBH CAW K-25-315
Czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę żołnierzy w plenerze na skraju lasu. Żołnierze w mundurach i z obnażonymi torsami przeglądają swoje zdjęte koszule i bieliznę. Grupa z gołymi torsami siedzi w półkolu, niektórzy z nich w czapkach wojskowych i furażerkach. Mężczyźni są rozbawieni sytuacją. Po prawej stronie kadru mężczyzna w mundurze polowym i furażerce pochylonych do przodu i rozbawiony wymierza pistolet, który trzyma w prawej ręce w jakiś cel na białej koszuli trzymanej w rękach jednego z siedzących.
Odwszawianie ubrań podczas odpoczynku w okolice Mozyrza i Kalenkowicz w 1920 roku.
WBH CAW K-25-316
Dwie strony maszynopisu na zażółconym papierze. Na pierwszej stronie, w lewym, górnym rogu pieczątka: Dowództwo Grupy gen. Śmigłego; po prawej stronie Data i miejsce powstania dokumentu: Poczta polowa numer dwadzieścia siedem, dnia ósmego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego. Centralnie umieszczony jest nagłówek z danymi komunikatu, poniżej zaznaczone cyframi arabskimi akapity tekstu.
Komunikat Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego
z dnia 7 marca 1920 roku.
2/1191/0/0/AII/81/2
Na drugiej stronie maszynopisu znajduje się kontynuacja tekstu ze strony pierwszej. Pod tekstem po lewej stronie umieszczone jest: Za zgodność odpisu Kapitan Sztabu Generalnego i Szef Oddziału Trzeciego z nieczytelnym podpisem. Na dole tekst: Otrzymują Dowódca Pierwszej Brygady Piechoty Legionów, Dowódca Pierwszej Brygady, Dowódca Trzeciej Dywizji Piechoty, Dowódca Grupy Turmont, Kapitan Myszkowski.