Początek operacji zajęcia Mozyrza i Kalenkowicz przez Grupę Poleską pułkownika Władysława Sikorskiego, której celem jest opanowanie ważnych węzłów kolejowych łączących dwa duże zgrupowania wojsk bolszewickich znajdujących się na północy i południu
frontu przeciw polskiego.

Galeria

Płk Władysław Sikorski dowódca Grupy Poleskiej
w otoczeniu oficerów pod Mozyrzem w 1920 roku
WBH CAW K-25-310
Stanowisko karabinów maszynowych w okolice Mozyrza i Kalenkowicz w 1920 roku.
Widoczny ciężki karabin maszynowy 8 mm Schwarzloze wz.1907/12. 
WBH CAW K-25-315
Odwszawianie ubrań podczas odpoczynku w okolice Mozyrza i Kalenkowicz w 1920 roku.
WBH CAW K-25-316
Komunikat Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego
z dnia 7 marca 1920 roku.
2/1191/0/0/AII/81/2