Bolszewicka IV Armia kontynuuje natarcie na północnym Mazowszu. Oddziały podchodzą pod Ciechanów i Mławę. Chcąc podnieść morale w szeregach Wojska Polskiego zostają wprowadzone przepisy umożliwiające awansowanie na pierwszy stopień oficerski żołnierzy, którzy wykazali się odwagą w walce.

Film

ROK 1920 – WOJNA IDEI
Woja polsko-bolszewicka to nie tylko starcia zbrojne, ale również wielka wojna propagandowa. O walce na obrazy i słowa opowiadają dr Leszek Zakrzewski z Archiwum Akt Nowych oraz Michał Witkowski, Muzeum Plakatu w Wilanowie

Galeria

Druk na zażółconym papierze. U góry karty znajduje się wydrukowany wielkimi literami na szerokość karty nagłówek: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data: Poczta polowa numer 53 i dnia 9 sierpnia 1920. Niżej, centralnie umieszczone jest godło. Pod spodem, widnieje centralnie duży napis: Rozkaz numer 68. Tekst obejmuje osiem wersów i rozpoczyna się odezwą w wołaczu: Żołnierze! Po lewej stronie znajdują się drukowane marginalia odwołujące się do tekstu obok.   
Pod tekstem, po prawej stronie umieszczona jest  stopka  podpisująca dokument: 
Szef Sztabu Generalnego Rozwadowski Generał-porucznik.
Rozkaz
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 68 z 9 sierpnia 1920 r. o możliwości mianowania na stopień podporucznika każdego odważnego żołnierza.
2/1191/0/9/A/I/87/264

Czarno białe zdjęcie grupowe żołnierzy pozujących przed ceglanym wejściem do budynku Dowództwa Batalionu Zapasowego 1 Pułku Piechoty Legionów. Po obu stronach wejścia - w formie płaskiego łęka pierścieniowego z cegieł - biegnie elewacja z drewna, z wysokimi oknami, dwuskrzydłowymi. Nad wejściem do budynku wiszą dwa szyldy. Na górnym widnieje napis: “Baon zapasowy”, na dolnym: “Dowództwo baonu Zapsowego 1.p.p. Leg”. Po prawej stronie, na wysokości dolnego szyldu, na cegłach jest namalowana liczba “18” zamknięta w formie kwadratu. Mężczyźni na zdjęciu pozują w trzech rzędach, ubrani w płaszcze wojskowe, kurtki, czapki rogatywki. Siedmiu z nich, w pierwszym rzędzie pozuje siedząc na długiej ławce, pozostali stoją. Na pierwszym planie, przed całą grpą, centralnie w kadrze siedzi pies o jasnym umaszczeniu, w typie Collie.
Legioniści
przed budynkiem Dowództwa Batalionu Zapasowego 1 Pułku Piechoty Legionów w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-494