Sejm uchwala utworzenie 19-osobowej Rady Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim jako przewodniczącym.

Galeria

Ustawa o utworzeniu Rady Obrony Państwa
opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 lipca 1920 roku.
2/8/0/106
Informacja o powołaniu w dniu 1 lipca w Warszawie Rady Obrony Państwa,
przekazana do polskiego Attache Wojskowego w Finlandii dnia 3 lipca.
2/1191/0/4/AII_99