Sejm uchwala utworzenie 19-osobowej Rady Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim jako przewodniczącym.

Galeria

Druk czarną farbą na pożółkłym papierze. Na pierwszej stronie zajmująca górną część winieta z napisem wielkimi literami po półkolu: Dziennik Ustaw nr pięćdziesiąt trzy Rzeczypospolitej Polskiej. W środku i centralnie godło orła w koronie. Poniżej miejsce i data: Warszawa, trzeci lipca tysiąc dziewięćset dwudziesty i nazwa ustawy. W tekście trzy artykuły.
Ustawa o utworzeniu Rady Obrony Państwa
opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 lipca 1920 roku.
2/8/0/106
Druga strona druku czarną farbą na pożółkłym papierze. Na stronie drugiej artykuły od czwartego do dziewiątego zakończone stopką: Marszałek: Trąmpczynski i nieco poniżej Prezydent Ministrów: W. Grabski. Na samym dole metryka techniczna z miejscem drukowania: Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. Cena dwadzieścia fenigów.
Dwustronicowy maszynopis na zażółconym papierze. Na pierwszej stronie, centralnie, wielkimi literami napis: Skład i w drugim wierszu, w cudzysłowie “Rady Obrony Państwa”. W tekście, od góry widnieje: Przewodniczący – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Marszałek Sejmu: Wojciech Trąmpczyński, i  dalej posłowie na sejm podani w dwóch grupach: jako członkowie i jako zastępcy.
Na drugiej stronie, w kontynuacji tekstu dopisek odręczny atramentem: Przedstawiciele Rządu i obok dopisek: Zastępcy.
Maszynopis fioletowym tuszem na białym papierze zaczyna się tekstem: Odpis radio.  Po lewej stronie ukośnie postawiony prostokątny, czerwony stempel: Attache Wojskowy Państwa Polskiego. Niżej nieczytelny dopisek ołówkiem.
Informacja o powołaniu w dniu 1 lipca w Warszawie Rady Obrony Państwa,
przekazana do polskiego Attache Wojskowego w Finlandii dnia 3 lipca.
2/1191/0/4/AII_99