Po zapoznaniu się na posiedzeniu Rady Obrony Państwa z warunkami rozejmu z bolszewikami, narzuconymi premierowi Grabskiemu przez państwa zachodnie w Spa, Piłsudski podaje się do dymisji. Dymisja nie zostaje przyjęta. Jednocześnie cały czas trwa akcja werbunkowa.

Galeria

Strona rękopisu atramentowego w kolorze niebieskim w otwartej księdze. W lewym górnym rogu dopisek niebieską kredką: Tajny. Centralnie napisany tytuł protokołu, poniżej, po prawej stronie wymienieni każdy w oddzielnym wersie obecni na posiedzeniu.
Pierwsza strona tajnego protokołu z trzeciego posiedzenia Rady Obrony Państwa z 13 lipca,
na którym premier Władysław Grabski relacjonuje przebieg negocjacji na konferencji w Spa.
Pozostałe strony protokołu dostępne w zakładce Zasób archiwalny.
2/8/0/6.2/VI 2-7/5
Ulotka drukowana czarną farbą na pożółkłym papierze. Nagłówek: Rada Obrony Państwa. Niżej mniejszą czcionką wydrukowane: Żołnierze Rzeczypospolitej! Na połowie strony małą czcionką tekst odezwy zakończony stopką z prawej strony: W imieniu Rady i obrony Państwa J. Piłsudski Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz. Od połowy strony w dół dalsza część rozpoczynająca się wezwaniem: "Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!" Dalej biegnie tekst zakończony podobną stopką, jak w górnej części: "W imieniu Rady i obrony Państwa J. Piłsudski Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz." Na dole po lewej widnieje data i miejsce publikacji: "Warszawa, dnia trzeciego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku".
Odezwa Rady Obrony Państwa wzywająca do walki.
2/296/I/53
Druk czarną farbą na pożółkłym papierze. Zawartość podzielona jest na dwie części. W obydwu wyodrębnione jest wielkimi literami, centralnie umieszczone słowo: "Wezwanie". Górną część tekstu wieńczą dwie stopki. Po prawej stronie: "Generalny Inspektor A.O.", w drugim wersie myślnik w nawiasie "Haller Generał Broni". Po lewej: "za zgodność Szef Sztabu", myślnik w nawiasie "Malinowski, podpułkownik". Tekst w dolnej części kończy stopka po prawej stronie: "Adam Koc, podpułkownik".
Afisz werbunkowy z lipca 1920 roku.
2/296/I-56