Wojsko polskie rozpoczyna przegrupowanie na linię Wisły. Pomimo trwających działań wojennych przywiązywana jest duża uwaga do szkolenia kadr wojskowych. Sytuacja kadrowa w armii polskiej jest na bieżąco monitorowana i koordynowana.

Galeria

Ćwiczenia z lancą
w czasie formowania 201 Pułku Szwoleżerów w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-594
Kontrola dokumentów osobistych
w Warszawie podczas stanu oblężenia w 1920 roku.
2/1690/sygn.negatywu A3761