Wojsko polskie rozpoczyna przegrupowanie na linię Wisły. Pomimo trwających działań wojennych przywiązywana jest duża uwaga do szkolenia kadr wojskowych. Sytuacja kadrowa w armii polskiej jest na bieżąco monitorowana i koordynowana.

Galeria

Czarno białe zdjęcie plenerowe. Na placu manewrowym, rozstawieni są żołnierze, którzy w rozkrokach i pochyleni w lewą stronę kadru, trzymają poziomo w swoich prawych rękach lance. W tle rząd jasnych baraków. Przed głównym wejściem do budynku widać grupę trzech drzew.
Ćwiczenia z lancą
w czasie formowania 201 Pułku Szwoleżerów w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-594
Czarno białe zdjęcie plenerowe zrobione w słoneczny dzień. Ciasny kadr ukazuje grupę cywilów i żołnierzy, oraz kilkoro dzieci w ujęciu od tyłu. Postaci stoją przyglądając się czemuś w głębi kadru. Dwóch żołnierzy na pierwszym planie ma przewieszone przez ramiona karabiny.
Kontrola dokumentów osobistych
w Warszawie podczas stanu oblężenia w 1920 roku.
2/1690/sygn.negatywu A3761