W Warszawie, po długich rozważaniach, przyjęto rozkaz do przegrupowania opatrzony kolejnym numerem kancelaryjnym nr 8358/III. To strategiczna odpowiedź strony polskiej na bolszewickie zamiary zdobycia Warszawy. Według opracowanych założeń Wojsko Polskie ma wycofać się nad Wisłę do zawczasu przygotowanego inżynieryjnie przedmościa warszawskiego i tu stawić opór nacierającym bolszewikom. Ich zaangażowanie pod Warszawą ma pozwolić na skrycie skoncentrowanego nad Wieprzem, między Dęblinem a Kockiem, polskiego odwodu – grupy uderzeniowej – która śmiałym atakiem od południa ma rozbić pod Warszawą bolszewików. Idea rozkazu jest opracowana przez Józefa Piłsudskiego. Za przeprowadzenie operacji odpowiada generał Tadeusz Rozwadowski. W dalszym ciągu prowadzona jest polska akcja propagandowa ukierunkowana na dotarciu do jak największej rzeszy Polaków aby bronili ojczyzny.

Galeria

Posiedzenie Rady Obrony Państwa w Warszawie.
W dniu 6 sierpnia 1920 roku . Za stołem prezydialnym siedzi (czwarty od lewej) gen. Józef Haller.
CAW WBH K-25-603

Ulotka
„Obywatele!” wzywająca obywateli Polski do obrony kraju, odnosząca się do rocznicy wymarszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Kadrowej pod wodzą Józefa Piłsudskiego.
2/1401/0/296/I/53
Odezwa „Żołnierze!” 
prezydenta ministrów Wincentego Witosa do wzmożenia wysiłku do obrony ojczyzny.
2/1401/0/296/I/57