W Warszawie, po długich rozważaniach, przyjęto rozkaz do przegrupowania opatrzony kolejnym numerem kancelaryjnym nr 8358/III. To strategiczna odpowiedź strony polskiej na bolszewickie zamiary zdobycia Warszawy. Według opracowanych założeń Wojsko Polskie ma wycofać się nad Wisłę do zawczasu przygotowanego inżynieryjnie przedmościa warszawskiego i tu stawić opór nacierającym bolszewikom. Ich zaangażowanie pod Warszawą ma pozwolić na skrycie skoncentrowanego nad Wieprzem, między Dęblinem a Kockiem, polskiego odwodu – grupy uderzeniowej – która śmiałym atakiem od południa ma rozbić pod Warszawą bolszewików. Idea rozkazu jest opracowana przez Józefa Piłsudskiego. Za przeprowadzenie operacji odpowiada generał Tadeusz Rozwadowski. Tego dnia Rada Obrony Państwa wprowadza stan oblężenia, zniesiony 28 września. Wojskowym Gubernatorem Warszawy zostaje Franciszek Latinik. W dalszym ciągu prowadzona jest polska akcja propagandowa ukierunkowana na dotarciu do jak największej rzeszy Polaków aby bronili ojczyzny.

Galeria

Posiedzenie Rady Obrony Państwa w Warszawie.
W dniu 6 sierpnia 1920 roku . Za stołem prezydialnym siedzi (czwarty od lewej) gen. Józef Haller.
CAW WBH K-25-603

Projekt rozporządzenia
Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia o wprowadzeniu stanu oblężenia z poprawkami.
2/8/0/106
Ulotka
„Obywatele!” wzywająca obywateli Polski do obrony kraju, odnosząca się do rocznicy wymarszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Kadrowej pod wodzą Józefa Piłsudskiego.
2/1401/0/296/I/53
Odezwa „Żołnierze!” 
prezydenta ministrów Wincentego Witosa do wzmożenia wysiłku do obrony ojczyzny.
2/1401/0/296/I/57