W Warszawie, po długich rozważaniach, przyjęto rozkaz do przegrupowania opatrzony kolejnym numerem kancelaryjnym nr 8358/III. To strategiczna odpowiedź strony polskiej na bolszewickie zamiary zdobycia Warszawy. Według opracowanych założeń Wojsko Polskie ma wycofać się nad Wisłę do zawczasu przygotowanego inżynieryjnie przedmościa warszawskiego i tu stawić opór nacierającym bolszewikom. Ich zaangażowanie pod Warszawą ma pozwolić na skrycie skoncentrowanego nad Wieprzem, między Dęblinem a Kockiem, polskiego odwodu – grupy uderzeniowej – która śmiałym atakiem od południa ma rozbić pod Warszawą bolszewików. Idea rozkazu jest opracowana przez Józefa Piłsudskiego. Za przeprowadzenie operacji odpowiada generał Tadeusz Rozwadowski. Tego dnia Rada Obrony Państwa wprowadza stan oblężenia, zniesiony 28 września. Wojskowym Gubernatorem Warszawy zostaje Franciszek Latinik. W dalszym ciągu prowadzona jest polska akcja propagandowa ukierunkowana na dotarciu do jak największej rzeszy Polaków aby bronili ojczyzny.

Galeria

Zdjęcie grupowe we wnętrzu. Za stołem, ustawionym pod kątem prostym, zasiada kilkunastu cywilów i żołnierzy. Centralnie za stołem, siedzi generał Józef Haller. Po przeciwnej stronie stołu, profilem do obiektywu, siedzi swobodnie inny oficer. Za zasiadającymi za stołem, stoi kilkadziesiąt osób obojga płci, w różnym wieku. Na ścianie wiszą dwa, duże obrazy. Światła do pomieszczenia wpada z okna po prawej stronie.
Posiedzenie Rady Obrony Państwa w Warszawie.
W dniu 6 sierpnia 1920 roku . Za stołem prezydialnym siedzi (czwarty od lewej) gen. Józef Haller.
CAW WBH K-25-603

Dokument w postaci dwu stron maszynopisu, na szarawej kalce lub melanżowym papierze. Dokument zawiera dużo skreśleń, poprawek, korekt naniesionych prawdopodobnie ołówkiem. U góry pierwszej strony znajduje się dopisek czerwonym atramentem: w brzmieniu: “Załącznik” i niżej dopisek fioletowym atramentem w brzmieniu: “Protokół z 6-go sierpnia 1920”.
Na drugiej stronie znajduje się kontynuacja tekstu z pierwszej strony.
Projekt rozporządzenia
Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia o wprowadzeniu stanu oblężenia z poprawkami.
2/8/0/106
Ulotka na zażółconym papierze. U góry na całą szerokość karty widnieje tytuł: Obywatele! Całostronicowy tekst zakończony jest podpisem: Komitet Obchodu Rocznicy 6 sierpnia.
Poniżej znajduje się data i miejsce publikacji. Na samym dole wydrukowana jest mniejszą czcionką, informacja o terminie wiecu politycznego  z okazji rocznicy rozpoczęcia walki o Niepodległość. Termin wiecu wyznaczono na 8 sierpnia o godzinie 12 w południe.
Ulotka
„Obywatele!” wzywająca obywateli Polski do obrony kraju, odnosząca się do rocznicy wymarszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Kadrowej pod wodzą Józefa Piłsudskiego.
2/1401/0/296/I/53
Ulotka na zażółconym papierze o podłużnym formacie. U góry, centralnie widnieje odezwa w wołaczu: Żołnierze! Całostronicowy tekst zakończony jest podpisem: W imieniu Rządu Prezydent Ministrów, w drugim wersie znajduje się podpis: myślnik w nawiasie - symbol zastępujący odręczny podpis i obok wydrukowane Wincenty Witos.
U dołu widnieje także data i miejsce publikacji: Warszawa, dnia 6 sierpnia 1920 roku. Przy krawędzi karty znajduje się informacja wydawnicza: Drukarnia Państwowa.
Odezwa „Żołnierze!” 
prezydenta ministrów Wincentego Witosa do wzmożenia wysiłku do obrony ojczyzny.
2/1401/0/296/I/57