Na froncie południowym pomiędzy 2 a 4 sierpnia ma miejsce bitwa pod Nastasowem w Małopolsce wschodniej, wzdłuż linii Strypa–Seret (lewostronne dopływy Dniestru). Tu polska 12. Dywizja Piechoty toczy ciężki trzydniowy bój z bolszewicką 40. Dywizją Strzelecką, blokując jej możliwość posuwania się w kierunku Lwowa od strony Tarnopola. W dowód uznania za dzielność żołnierzy bitwa zostaje uwieczniona na tablicy pamiątkowej znajdującej się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Galeria

Szkic
sytuacyjny zamienionej kontrakcji Grupy generała Wroczyńskiego, którą w dniu 4 VIII objął gen. Roja.
2/2587/0/ /mapka Łomża/
Ukraińska grupa atamana Orła-Galczewskiego, 
która do 1922 r. prowadziła akcję partyzancką na terenie Ukrainy. Na fotografii między innymi: ataman Orzeł-Galczewski, ataman Chmara, ppłk Konoplenko.   
CAW WBH K-25-570

Ulotka
propagandowa antybolszewicka pod tytułem „Dlaczego bolszewicy idą na nas?”
2/1401/0/296/I/57