Kapitulacja 5. Dywizji Syberyjskiej. Na stacji Klukwiennaja pod Krasnojarskiem cofające się transporty kolejowe 5. Dywizji zostały zatrzymane przez czeskie oddziały wojskowe, podczas gdy nacisk bolszewików wymagał pośpiesznego odjazdu. Dowódca czeskich wojsk, generał Jan Syrovy, odmówił pułkownikowi Walerianowi Czumie przepuszczenia transportów przez stację, co spowodowało kapitulację straży tylnej polskich oddziałów wobec bolszewików. W tym czasie trwa operacja dyneburska. 14 Dywizja Piechoty, która przybyła z Wielkopolski, zabezpiecza ją od wschodu.

Galeria

Gen. Daniel Konarzewski w towarzystwie oficerów
na froncie w rejonie Bobrujska zimą 1920 roku.
WBH CAW K-25-203
Żołnierze i oficerowie 14 Dywizji Piechoty na froncie w Bobrujsku.
Trzeci z lewej gen. Daniel Konarzewski zimą 1920 roku.
WBH CAW K-25-205
Sztab 14 Dywizji Piechoty z gen. Danielem Konarzewskim siedzącym po środku.
Fotografia wykonana w 1920 roku.
WBH CAW K-25-202