W Warszawie jest powołany nowy rząd pod przewodnictwem Władysława Grabskiego.

Galeria

Maszynopisem na pożółkłym papierze. Tekst zajmuje całą stronę. U góry schodkowo napisane: Do Pana Władysława Grabskiego Posła Sejmu Ustawodawczego w Warszawie (podkreślone przerywaną linią). Pod tekstem, po prawej stronie: Naczelnik Państwa i odręczny podpis Józefa Piłsudskiego. Po lewej stronie, duża okrągła, czerwona pieczęć z orłem w koronie i tekstem po kole: Rzeczpospolita Polska, Naczelnik Państwa. Nieco obok pieczęci: Maszynopisem: Prezydent Ministrów i odręczny podpis Grabskiego.
Dekret powołujący Władysława Grabskiego na premiera.
2/8/0/6.2/VI 2-7/5
Maszynopis na lekko pożółkłym papierze. Pod nazwą dokumentu, po lewej stronie wymienionych jest dwunastu adresatów dokumentu, po prawej stronie przy każdym nazwisku odręczne podpisy. Autografu brak przy ostatnim wersie, który brzmi: Do Pana Ministra Eustachego ks. Sapiehy. Pod spodem  z lewej strony data i miejsce: Warszawa, dnia dwudziestego czwartego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. Niżej, po prawej stronie zapisek niebieską kredką: niedoręczone zatrzymać, aż do przyjazdu ministra. I nieczytelny podpis.
Arkusz doręczeń dekretów nominacyjnych gabinetu Władysława Grabskiego.
2/8/0/6.2/VI 2-7/5
Czarno-biała fotografia portretowa studyjna Premiera Władysława Grabskiego w binoklach, siedzącego swobodnie i patrzącego wprost w obiektyw. Widoczny jest fragment oparcia fotela. Premier Grabski ubrany jest w marynarkę z grubego materiału, pod spodem ma kamizelkę i jasną koszulę z krawatem.
Premier Władysław Grabski
3/1/A/1794