Od 19 lipca do 7 sierpnia w Moskwie obraduje 2. Kongres III Międzynarodówki z udziałem m.in. Włodzimierza Lenina, Lwa Trockiego, Józefa Stalina oraz przedstawicieli partii komunistycznych ze świata – USA, Włoch, Niemiec. Uczestnicy debatują nad rozpowszechnieniem rewolucji proletariackiej na świecie. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego kieruje do attaché w Rydze depeszę z Polski informującą o opuszczeniu Wilna przez polskie oddziały. Wybucha II powstanie śląskie.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawia członków Prezydium II Kongresu III Międzynarodówki Komunistycznej za stołem plenarnym nakrytym ciemnym suknem. W centrum siedzi Włodzimierz Lenin. Za nimi, tuż pod ścianą stoją rzędem inni, niektórzy w marynarkach, kilku w charakterystycznych, rosyjskich koszulach ze stójką. Na pierwszym planie kilka głów widzianych od tyłu gości.W tle udekorowanej girlandami ściany z fragmentami napisów w języku angielskim, francuskim, rosyjskim oraz na tle udekorowanych kolumn stoi stół prezydialny.
II Kongres III Międzynarodówki Komunistycznej.
Prezydium Kongresu, na środku Włodzimierz Lenin.
2/1690/sygn. negatywu D 9218
Czarno-biała fotografia przedstawia pamiątkowy portret zbiorowy we wnętrzu. W centrum grupy, w drugim rzędzie, pozuje osobiście Włodzimierz Lenin w otoczeniu wielu mężczyzn i trzech kobiet. Postacie ustawione są w czterech rzędach na tle udrapowanej tkaniny. W jej centrum i u góry kadru widnieje portret Lenina. Kobiety siedzą w pierwszym rzędzie.
II Kongres III Międzynarodówki Komunistycznej,
który rozpoczął się w Moskwie 19 lipca 1920 roku.
2/1690/4072
Druk czarną farbą na zażółconym papierze. Tytuł wydrukowany jest wielkimi literami. Na dole strony ozdobna metryka z miejscem i datą wydania: "Warszawa tysiąc dziewięćset dwadzieścia".
Strona Tytułowa Broszury 
pt. “Drugi Kongres III-ciej Międzynarodówki Komunistycznej (19 lipca – 7 sierpnia 1920 r.) według źródeł oficjalnych Sowietów”.

Pozostałe karty broszury znajdują się w zakładce Zasób Archiwalny.