W Warszawie doszło do manifestacyjnego powitania powracającego z frontu ukraińskiego Józefa Piłsudskiego. Naczelny Wódz wziął udział we Mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra, skąd udał się do Belwederu.

Galeria

Powitanie Józefa Piłsudskiego po jego powrocie z wyprawy kijowskiej
W drzwiach wyjściowych warszawskiego dworca stoją: ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (w mundurze ze sznurem), Józef Piłsudski (w jasnym mundurze), za nim generałowie: Józef Leśniewski (od lewej) i Kazimierz Sosnkowski (od prawej). Warszawa.  
WBH/CAW K-66-517
Józef Piłsudski
przed kościołem św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży po powrocie z Kijowa.
WBH/CAW K-66-518
Józef Piłsudski
w towarzystwie oficerów na schodach Belwederu. Pochylony nad J. Piłsudskim stoi gen. Kazimierz Sosnkowski. Pierwszy z prawej gen. Józef Leśniewski, pierwszy z lewej płk Gustaw Orlicz-Dreszer, z brodą mjr Walery Sławek.
WBH/CAW K-66-519