W Warszawie Naczelny Wódz Józef Piłsudski nominuje na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Galeria

Rozkaz
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 69 z dnia 26 lipca informujący o mianowaniu na szefa sztabu gen.Tadeusza Rozwadowskiego.
2/1191/0/4/AII_87_2 

 
gen. Tadeusz Rozwadowski
podczas objazdu frontu pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-608