W Warszawie Naczelny Wódz Józef Piłsudski nominuje na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Galeria

Druk czarną farbą na pożółkłym papierze. U góry, na całą szerokość widnieje nagłówek wydrukowany wielkimi literami na szerokość karty: "Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich". W nawiasie pod spodem: "Sztab Generalny". Poniżej po prawej stronie miejsce i data: "Poczta polowa numer pięćdziesiąt trzy, dnia dwudziestego szóstego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku". W centralnym miejscu znajduje się godło państwowe. Pod rozkazem, z prawej strony stopka: "Wódz Naczelny J. Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski."
Rozkaz
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 69 z dnia 26 lipca informujący o mianowaniu na szefa sztabu gen.Tadeusza Rozwadowskiego.
2/1191/0/4/AII_87_2 

Czarno-biała fotografia w odcieniu sepii przedstawiająca trzech oficerów pozujących na koniach, widzianych z tak zwanej żabiej perspektywy. W centrum kadru, na rżysku w ujęciu trzy/czwarte znajduje się generał Tadeusz Rozwadowski. Dowódca ma na sobie płaszcz wojskowy i czapkę z wężykiem generalskim na otoku. Lewą stopę ma wsuniętą w strzemiona, w ręce trzyma wodze. Patrzy wprost na widza. Po prawej stronie kadru towarzyszący mu oficer na koniu w ujęciu en face ze szpicrutą w ręce. Po lewej stronie, nieco z tyłu kawalerzysta z karabinem przewieszonym przez plecy. W tle widać zabudowania i stóg siana.
 
gen. Tadeusz Rozwadowski
podczas objazdu frontu pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-608