W Warszawie Naczelny Wódz Józef Piłsudski nominuje na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Galeria

Druk na zażółconym papierze. U góry, na całą szerokość widnieje nagłówek wydrukowany wielkimi literami na szerokość karty: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data: Poczta polowa numer 64. Pod rozkazem, z prawej strony stopka: Wódz Naczelny J. Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski.
Rozkaz
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 69 z dnia 26 lipca informujący o mianowaniu na szefa sztabu gen.Tadeusza Rozwadowskiego.
2/1191/0/4/AII_87_2 

Zdjęcie plenerowe, w odcieniu sepii, formatem zbliżone do kwadratu przedstawia trzech oficerów na koniach, widzianych z żabiej perspektywy. W lekko zachmurzony dzień, na polu w rżysku pozuje, znajdujący się w centrum kadru, w ujęciu trzy/czwarte generał Tadeusz Rozwadowski na koniu. Dowódca ma na sobie płaszcz wojskowy i czapkę z wężykiem generalskim na otoku. Lewą stopę ma wsuniętą w strzemiona, w ręce trzyma wodze. Patrzy wprost w obiektyw. Po prawej stronie kadru towarzyszący mu oficer na koniu w ujęciu en face ze szpicrutą w ręce. Po lewej stronie, nieco z tyłu kawalerzysta z karabinem przewieszonym przez plecy. W dali stóg siana.
 
gen. Tadeusz Rozwadowski
podczas objazdu frontu pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-608