Dowódca Armii Czerwonej Siergiej Kamieniew zapowiada plan rozstrzygającego uderzenia na zachód. Plan został opracowany przez byłego carskiego pułkownika Borysa Szaposznikowa. Front Zachodni miał, zgodnie z jego założeniami, posuwać się po osi Smoleńsk-Warszawa-Berlin, zaś południowy po osi Lwów-Kraków i dalej na Bałkany.

Galeria

Maszynopis na białym papierze. Tytuł w brzmieniu: “Sprawy wojskowe” jest podkreślony. Z lewej strony wielkimi literami i podkreślone: Karelia. Nad tekstem głównym wyodrębnione jest zdanie: Dane na ósmego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. Maszynopis zajmuje połowę strony.
Informacja wojskowa ilustrująca sytuację wewnętrzną w Armii Czerwonej
na przykładzie jednostek stacjonujących w Karelii.
2/1191/0/4/AII_99