I Armia Konna Siemiona Budionnego na odcinku Samhorodek-Nowochwastów przerywa polską obronę i wdziera się na głębokość 20 km w kierunku na Berdyczów. Na innych odcinkach frontu polska obrona pozostaje na pozycjach. Przedarcie się bolszewickiej kawalerii przez polską obronę zapoczątkowało proces wycofywania się wojsk polskich z Ukrainy.

Galeria

Ulotka bolszewicka z czerwca 1920 roku.
2/1278/0/27

Mapa

Odręczny szkic – pierwszych bojów z Konną Armią Budionnego.
AAN, Zbiór klocków typograficznych Czasopisma SWAP „Weteran”