I Armia Konna Siemiona Budionnego na odcinku Samhorodek-Nowochwastów przerywa polską obronę i wdziera się na głębokość 20 km w kierunku na Berdyczów. Na innych odcinkach frontu polska obrona pozostaje na pozycjach. Przedarcie się bolszewickiej kawalerii przez polską obronę zapoczątkowało proces wycofywania się wojsk polskich z Ukrainy.

Galeria

Jednostronicowa ulotka drukowana czarną farbą na czerwonym papierze o formacie zbliżonym do kwadratu. W prawym, górnym rogu napis: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! Niżej, centralnie duży tytuł w dwóch wersach, z wołaczem napisane: Towarzysze żołnierze polscy! Niżej tekst pisany dwiema wielkościami czcionek. W prawym, dolnym rogu: Wydział Polityczny Armii Czerwonej. Niżej, mniejszą czcionką napisane: W czerwcu tysiąc dziewięćset dwudziestego roku
Ulotka bolszewicka z czerwca 1920 roku.
2/1278/0/27

Mapa

Mapa linearna będąca czarnym rysunkiem na białym tle. Na górze, pismem odręcznym wyodrębniony tytuł: Szkic numer trzy (podkreślone). Pierwsze boje z konną armią Budionnego. (podkreślone przerywaną linią). W prawym, górnym narożniku prostokątne pole legendy zawierające objaśnienia: rzeki, koleje, drogi, linie frontu dywizji, kierunek uderzenia Budionnego, miasta i miejscowości.
Odręczny szkic – pierwszych bojów z Konną Armią Budionnego.
AAN, Zbiór klocków typograficznych Czasopisma SWAP „Weteran”