Rząd białostocki Juliana Marchlewskiego wydaje odezwę „Do włościan polskich”, w której zapowiada reformę rolną i darmowe przekazywanie gruntów. Ma to skłonić polskich chłopów do przyłączenia się do rewolucji proletariackiej, a tym samym porzucenia przez nich służby w Wojsku Polskim. W obliczu nadciągającego niebezpieczeństwa rząd polski wzmaga akcję propagandową, aby zachęcić obywateli do podjęcia walki z bolszewikami.

Galeria

Zmiana warty Straży Obywatelskiej
pod mostem Kierbedzia w Warszawie w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-620

Członkowie Straży Obywatelskiej
Zmieniają  wartę w Warszawie w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-619

Ulotka Rządu Obrony Narodowej
„Ojczyzna w Niebezpieczeństwie! Polacy!” wzywająca obywateli Polski do obrony ojczyzny.
2/1401/0/296/I/53

Ulotka
„Żołnierze Armii Polskiej!” zachęcająca do dalszej walki.
2/1401/0/296/I/57