Rząd białostocki Juliana Marchlewskiego wydaje odezwę „Do włościan polskich”, w której zapowiada reformę rolną i darmowe przekazywanie gruntów. Ma to skłonić polskich chłopów do przyłączenia się do rewolucji proletariackiej, a tym samym porzucenia przez nich służby w Wojsku Polskim. W obliczu nadciągającego niebezpieczeństwa rząd polski wzmaga akcję propagandową, aby zachęcić obywateli do podjęcia walki z bolszewikami.

Galeria

Zdjęcie czarno-białe, plenerowe w odcieniu sepii. Zdjęcie wykonane jest na nabrzeżu Wisły, nieco pod mostem Kierbedzia. Równolegle do  nabrzeża zacumowana jest barka. Widać kilka przęseł mostu biegnących wgłąb kadru. Na nabrzeżu po lewej stronie kadru stoi trzech mężczyzn jakby w szyku do marszu. Na ramionach mają przewieszoną broń, którą trzymają prawymi rękami za pasy. Pierwszy od lewej ubrany jest w kurtkę z kieszeniami na piersiach, krótkie spodnie do owijaczy, drugi i trzeci od lewej pozują w kurtkach dwurzędowych, spodniach i półbutach. Po prawej stronie dwóch mężczyzn, ustawionych do obiektywu profilami uchwyconych zostało w momencie zmiany warty. Mężczyźni ubrani są w ciemne kurtki, długie spodnie i półbuty. Na głowach mają czapki. Stoją na baczność na przeciwko siebie. Na ramionach karabiny z bagnetami.
Zmiana warty Straży Obywatelskiej
pod mostem Kierbedzia w Warszawie w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-620

Zdjęcie plenerowe czarno-białe pięciu mężczyzn – Członków Straży Obywatelskiej podczas zmiany warty. Postaci stoją pod dużą gałęzią drzewa liściastego w półkolu. Licząc od  lewej, dwaj pierwsi, młodzi żołnierze w mundurach polowych, rogatywkach na głowach, krótkich spodniach do owijaczy, i w owijaczach trzymają karabiny przy prawej nodze. Stopki broni spoczywają na podłożu, przy ich prawych stopach. Trzeci od lewej mężczyzna w ciemnej marynarce, spodniach i półbutach, białej koszuli i krawacie, w czapce na głowie, usytuowany w centrum kadru i najbardziej w głębi, stoi na baczność. Trzyma karabin z bagnetem przy prawej nodze. Stopka broni spoczywa na podłożu, przy prawej stopie. Czwarty od lewej, widziany lewym półprofilem z długą białą brodą i w binoklach, ma na sobie długi płaszcz z grubego, ciemnego materiału, na głowie ciemny melonik, ciemne spodnie i półbuty. Trzyma karabin z bagnetem przy prawej nodze. Stopka broni spoczywa na podłożu, przy prawej stopie. Piąty mężczyzna widziany z profilu w kurtce, ciemnych spodniach w puszczonych w wysokie, skórzane buty, z trzema klamrami po boku cholewki i czapce na głowie ma ramieniu biało-czerwoną opaskę.
Członkowie Straży Obywatelskiej
Zmieniają  wartę w Warszawie w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-619

Ulotka na szarawym papierze. U góry, dwoma krojami czcioki wydrukowany jest tytuł: Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Niżej w wołaczu: Polacy!
Przez całą stronę biegnie tekst, który w kilku miejscach ma wyróżnione pogrubioną czcionką, zdania. Odezwa kończy się umieszczonym centralnie, pogrubionym napisem: Rada Ministrów. Pod spodem w dwóch szpaltach wymienionych jest imiennie osiemnastu Ministrów.
Ulotka Rządu Obrony Narodowej
„Ojczyzna w Niebezpieczeństwie! Polacy!” wzywająca obywateli Polski do obrony ojczyzny.
2/1401/0/296/I/53

Ulotka na szarawym papierze. U góry wydrukowana jest odezwa w wołaczu: Żołnierze Armji Polskiej! Przez całą stronę biegnie tekst, który w kilku miejscach ma wyróżnione pogrubioną czcionką, zdania. Odezwa kończy się umieszczonym po prawej stronie pogrubionym napisem: Oddział Polityczny. Po lewej stronie mniejszą czcionką widnieje data i miejsce publikacji dokumentu: Warszawa, dnia 5 sierpnia 1920 roku. W lewym górnym rogu postawiona jest kwadratowa, czerwona pieczątka: KC PZPR Archiwum.
Ulotka
„Żołnierze Armii Polskiej!” zachęcająca do dalszej walki.
2/1401/0/296/I/57