W dniach od 1 do 3 sierpnia toczy się bitwa pod Ciechanowcem. Polacy podejmują obronę linii rzeki Nurzec. Oddziały polskie pod dowództwem początkowo generała Jana Rządkowskiego, a następnie generała Aleksandra Osińskiego prowadzą walki z oddziałami bolszewickiej III Armii.

Galeria

Ulotka na szarawym papierze. U góry, jednoelementową, dużą czcionką widnieje odezwa: Bracia! Warszawiacy! Pod spodem już nieco mniejszym rozmiarem, wydrukowane jest zdanie: Czytajcie uważnie co wam powiemy. Przez całą stronę biegnie tekst, który w trzech miejscach ma wyróżnione pogrubioną czcionką, trzy hasła: Nie!Nie! postokroć razy nie!, drugie: Ani kroku wstecz!Warszawy nie oddamy! i trzecie: Jeszcze Polska nie zginęła! Na dole, po prawej stronie widnieje podpis, pogrubioną, dużą czcionką: Warszawiacy z frontu.
Na dole informacja wydawnicza: Drukarnia Polska, ulica Szpitalna 12.
Ulotka
 propagandowa „Bracia! Warszawiacy! Czytajcie uważnie co wam powiemy.”
2/1401/0/296/I/53
Zdjęcie plenerowe. Pod drzewem liściastym, rosnącym przy drewnianym, polnym płocie pozuje dziewięciu oficerów 21 Warszawskiego Pułku Piechoty. Trzech z nich siedzi na pierwszym planie, opierając się o pień, dwóch stoi swobodnie po lewej stronie, czterech po stronie prawej. Spośród nich, wysunięta jest do przodu postać pułkownika Bolesława Kraupy w rozpiętym płaszczu wojskowym, furażerce i ciemnych, wysokich skórzanych butach. W prawej, zgiętej ręce dowódca trzyma szpicrutę.
Portret zbiorowy oficerów 21 Warszawskiego Pułku Piechoty z dowódcą XVI Brygady Piechoty płk. Bolesławem Kraupą. Fotografia wykonana w miejscowości Żużki w czerwcu 1920 roku.
WBH CAW K-25-5473