Wypowiedzi ekspertów wielu dziedzin naukowych i badaczy historii początku XX wieku przybliżające różne problemy i ciekawostki z okresu wojny polsko-bolszewickiej.