Głównodowodzący Armii Czerwonej Siergiej Kamieniew wydaje rozkaz prowadzenia ofensywy bez uwzględnienia tak zwanej linii Curzona jako ewentualnej przyszłej granicy polsko-bolszewickiej.

Podcast

Wymiar sprawiedliwości w Wojsku Polskim w 1920 roku
Historię sądownictwa wojskowego zarysowuje prof. Leszek Kania – historyk Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor książki „Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921” (2019).

Galeria

Transport polskich żołnierzy
Pismo attaché wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 21 lipca 1920 r. z prośbą o interwencję w przetransportowaniu polskich żołnierzy z portu w Libawie na Łotwie do Gdańska lub Pucka.
2/1191/0/AII/64/2
Przeprawa przez Bug
Polskie oddziały w czasie odwrotu z Kijowa latem 1920 roku.
CAW WBH K-25-530
3 Dywizja Piechoty Legionów w 1920 roku
CAW WBH K-25-529