Głównodowodzący Armii Czerwonej Siergiej Kamieniew wydaje rozkaz prowadzenia ofensywy bez uwzględnienia tak zwanej linii Curzona jako ewentualnej przyszłej granicy polsko-bolszewickiej.

Podcast

Wymiar sprawiedliwości w Wojsku Polskim w 1920 roku
Historię sądownictwa wojskowego zarysowuje prof. Leszek Kania – historyk Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor książki „Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921” (2019).

Galeria

Maszynopis fioletowym tuszem na lekko pożółkłym papierze w formacie zbliżonym do kwadratu. W lewym, górnym rogu pieczątka: Attache Wojskowy przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze. U góry po środku dużymi stemplowymi cyframi widnieje: "tysiąc pięćset", znak łamane, dopisany czerwoną kredką, i dalej stemplem: "dwieście czterdzieści trzy", podkreślone czerwoną kredką. Tekst maszynopisu rozpoczyna zwrot do adresata w brzmieniu: "Do Konsulatu Rzeczypospolitej w Rydze". Niżej tekst zakończony nieczytelnym podpisem kapitana Sztabu Generalnego.
Transport polskich żołnierzy
Pismo attaché wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 21 lipca 1920 r. z prośbą o interwencję w przetransportowaniu polskich żołnierzy z portu w Libawie na Łotwie do Gdańska lub Pucka.
2/1191/0/AII/64/2
Czarno-biała fotografia tonowana w kolorze sepii ze słabo czytelnym detalem przedstawiająca przeprawę rzeczną. Na wodzie, po środku kadru widoczna jest tratwa, a na niej kilka stłoczonych postaci i sylwetki zaprzęgniętych koni. Po lewej stronie słabo czytelny horyzont i zarys brzegu.
Przeprawa przez Bug
Polskie oddziały w czasie odwrotu z Kijowa latem 1920 roku.
CAW WBH K-25-530
Czarno-biała fotografia przedstawiająca siedmiu legionistów w mundurach polowych pośród trzech sosen. Na pierwszym planie czterech żołnierzy, leżąc na ziemi w cieniu drzew, tyłem do widza, nakrytych pledami patrzy w stronę horyzontu, jeden z nich celuje z karabinu. Przed nimi, stoi trzech pozostałych, patrzących w kierunku widza. Stojący żołnierze mają długie karabiny przewieszone przez ramiona. W tle widoczne jest ogrodzenie z drutu kolczastego, dalej pole.
3 Dywizja Piechoty Legionów w 1920 roku
CAW WBH K-25-529