Filmy poruszają wybrane problemy i zagadnienia mające wpływ na przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Przygotowane we współudziale ekspertów, badaczy okresu początku XX wieku oraz stosunków polsko-rosyjskich, a także historyków sztuki i socjologów.