Wkroczenie pierwszych patroli kawalerii polskiej do Kijowa (wjechali tramwajem do centrum) w związku z wycofaniem się XII Armii bolszewickiej na prawą stronę Dniepru. W pogoni za wrogiem zdołano utworzyć przyczółek na prawym brzegu rzeki w okolicach Kijowa. Bronić go będzie grupa pułkownika Józefa Rybaka. Wkroczeniu wojsk polskich do Kijowa towarzyszyło owacyjne powitanie.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawiająca defiladę wojskową ulicami miasta w słoneczny dzień. Po prawej stronie, widać w pełnym planie, z profilu generała Edwarda Śmigłego-Rydza, który salutując, przyjmuje defiladę. Za nim w kierunku przeciwnym do widza jedzie konno pułkownik Rommel.  Za nimi po prawej stronie  w łuku stoją oficerowie.
Gen. Edward Śmigły-Rydz
przyjmuje defiladę Wojsk Polskich w Kijowie. Na koniu płk Rómmel. Defilada odbyła się 11.05.1920, pięć dni po wkroczeniu wojsk polskich.
WBH/CAW K-25-412
Czarno-biała fotografia przedstawiająca atamana Symona Petlurę salutującego generałowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi. Sylwetki obu żołnierzy, w ujęciu półpełnym , od pasa w górę, wypełniają cały kadr. Po lewej, w ciemnym mundurze znajduje się ataman Symon Petlura, a po prawej  generał Edward Śmigły-Rydz, odwrócony lewym ramieniem do widza. widzianemu w takim ujęciu nieco od tyłu. W tle, nieostry zarys trzeciego salutującego żołnierza.
Spotkanie atamana Symona Petlury i gen. Edwarda Śmigłego-Rydza
10 maja 1920 roku na dworcu w Kijowie.
WBH/CAW K-25-404
Czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę żołnierzy ujętych w kadrze od pasa w górę, wychodzącą z bramy budynku. Mundury żołnierzy są charakterystyczne dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Na pierwszym planie widoczny jest generał Marko Bezruczko. Po jego prawej stronie ataman Symon Petlura salutuje żołnierzowi  znajdującemu się poza kadrem.
Ataman Symon Petlura
podczas przeglądu oddziałów ukraińskich w Kijowie 10 maja 1920 roku. W środku stoi dowódca 6 Dywizji Ukraińskiej gen. Marko Bezruczko.
WBH/CAW K-25-408
Czarno-biała fotografia przedstawiająca oddziały wojsk ukraińskich w dwuszeregu, stojące po prawej stronie, po przekątnej kadru, przy wiejskiej drodze. Twarze żołnierzy zwrócone są w lewą stronę, Mężczyźni ubrani są w charakterystyczne rosyjskie, wojskowe koszule ze stójką, przepasane w pasie. Na głowach mają  baranie, czarne czapy. Przed nimi, centralnie w kadrze wyeksponowana jest postać ich dowódcy w czarnej pelerynie i w białej, baraniej czapie.
Ataman Symon Petlura
podczas przeglądu oddziałów ukraińskich 10 maja 1920 roku w Kijowie.
WBH/CAW K-25-409