Generał Michaił Tuchaczewski rozpoczyna atak na pozycje wojska polskiego na północnym odcinku frontu. Przełamanie nastąpi kolejnego dnia nad rzeką Autą. Tym atakiem rozpoczyna marsz na Warszawę.

Galeria

Czarno-biała fotografia przedstawiająca żołnierzy w okopach, które biegną po przekątnej kadru od lewej do prawej. Żołnierze celują z działka i karabinów w lewą stronę poza kadr. Wszyscy ubrani w mundury i hełmy typu francuskiego. Przed linią ostrzału krzewy i drzewa. Za plecami żołnierzy opada łagodne zbocze okopu.
Żołnierze 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w okopach nad Autą w 1920 roku.
CAW WBH K-25-476 
Czarno-biała fotografia przedstawiająca żołnierzy w okopie, widzianych z profilu. Dominantą ujęcia jest żołnierz w hełmie typu francuskiego przymierzający się do strzału z karabinu skierowanego w prawą stronę kadru. Obok niego stoi w okopie żołnierz w mundurze polowym i furażerce, z lornetką przyłożoną do oczu. Za nimi, na zboczu okopu, widać kilku siedzących żołnierzy w podobnych hełmach.
Żołnierze 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w okopach nad Autą w 1920 roku.
CAW WBH K-25-477

Mapa

Mapa współczesna, linearna będąca czarnym drukiem na białym tle. Na górze, na czarnym pasku podany tytuł: Auta, czwarty - piąty lipca tysiąc dziewięćset dwudziesty. U dołu oznaczenie praw autorskich z abrewiaturą (literą C w okręgu) przy nazwisku Zalewski dwa tysiące dwadzieścia.
Przełamanie frontu północnego nad rzeką Autą przez gen. M. Tuchaczewskiego
Autor: Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, „Wielki Atlas Wojny 1920 Roku”.