Dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski wydaje rozkaz, aby do 12 sierpnia podległe mu wojska wkroczyły na tereny polskie (już za linią Curzona), osiągnęły rzekę Wisłę i zdobyły warszawską Pragę. Zamierza rozgromić wojska polskie i otworzyć sobie drogę do Europy Zachodniej. Dowódca Frontu Południowego Aleksandr Jegorow wydaje rozkaz dla podległych armii o rozpoczęciu ofensywy, której celem ma być zdobycie Lwowa i otwarcie tym samym drogi na południe Europy. Realizując cele nakreślone na 2. Kongresie III Międzynarodówki, Biuro Polskie w Moskwie powołuje Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Julianem Marchlewskim na czele.

 

Galeria

Rękopis wykonany niebieskim atramentem w jednej kolumnie na zażółconym papierze w kratkę. Do kartki, u góry doklejony jest fragment druku z głównym napisem: "Kara Telegrafs ( w wolnym tłumaczeniu z jęz. estońskiego: telegraf wojenny)". Pod napisem widnieją rubryki wypełnione drukowanymi tekstami w języku estońskim. Po prawej i po lewej stronie, przy spadach kartki, naklejki z emblematami. Rubryki wypełnione są częściowo dopiskami ołówkiem.
Radiotelegram
z 23 lipca 1920 r. ze Sztabu Generalnego WP do attaché wojskowego przy Poselstwie w Rydze informujący o sytuacji w kraju i na froncie przeciwbolszewickim.

Czarno-biała fotografia o dużym kontraście przedstawiająca bolszewicką kawalerię. Po prawej stronie kadru grupa żołnierzy na koniach zmierza w stronę widza. Za nimi w odległości reszta oddziału. Niektórzy kawalerzyści mają na głowach czapki wojskowe, inni czarne czapki kozackie. Po prawej stronie w tle za kawalerią widać niewyraźny zarys muru z bramą. Po stronie lewej drzewo liściaste.
Oddział kawalerii Budionnego
w marszu przez Ukrainę w 1920 roku.
WBH CAW K-25-524 
Czarno-biała fotografia utrzymana w ciepłej tonacji przedstawia żołnierzy i żołnierkę Szwadronu Śmierci. Na pierwszym planie pozują, stojący w rzędzie żołnierze w hełmach typu francuskiego. Niektórzy z nich trzymają za uzdy konie. Żołnierz w centrum wsparty jest o chorągiew  z trupią czaszką i napisem: II szwadron śmierci. Wśród pozujących jest jedna kobieta, także w mundurze i hełmie. Stoi po prawej stronie kadru, trzyma za uzdę konia. Za pasem i w kieszeni, w kurtce ma białe kwiaty. Za pozującymi, w oddali widoczny duży budynek z małą attyką. Fotografię wykonano w słoneczny dzień.
Szwadron Śmierci
sformowany we Lwowie z dawnych straceńców obrony Lwowa z 1918 roku. Fotografia z 1920 roku.
WBH CAW K-25-526