Polskie oddziały podległe generałowi Władysławowi Sikorskiemu po walkach wycofują się z twierdzy w Brześciu nad Bugiem w kierunku Terespola.

Galeria

Ulotka na szarawym papierze pod tytułem “Obiecanki bolszewickie!”. W publikacji użyto kilku rodzajów czcionki. Tekst rozpoczyna wers centralnie umieszczony w brzmieniu: Bolszewicy obiecali. Po dwukropku następują akapity: Pokój żołnierzom, Chleb ubogim, Ziemię włościanom, Każda konstytucja zapewnia swobodę prasy, A jak wygląda u bolszewików swoboda słowa. Na samym dole strony, w prawym dolnym rogu znajduje się informacja wydawnicza: Druk Lub. Spółki Wydawniczej, Kołłątaja 5.
Ulotka
propagandowa antybolszewicka „Obiecanki bolszewickie” z 1920 roku.
2/1401/0/296/I/57

Blankiet telegraficzny z tekstem. W lewym górnym rogu wydrukowane jest: Telegraf Państwowy, Blankiet numer 22, oraz rubryki.  Sekcje wypełnione są częściowo odręcznymi dopiskami i nieczytelnym podpisem urzędnika. Obok widnieje godło orła w koronie. Po prawej stronie umieszczony jest napis wielkimi literami: Telegram. Po przekątnej, na kartkę naklejony jest, cienki pasek z adresatem i słowem “poufne”. Tekst telegramu obejmuje  pięć wersów napisanych szyfrem i skrótowo, w formie cienkich, naklejonych pasków telegraficznych.
Telegram
informujący o mianowaniu na Szefa Sztabu Frontu Północno-Wschodniego pułkownika Włodzimierza Zagórskiego przekazana 1 sierpnia 1920 roku dowódcom związków taktycznych Frontu.
2/2425/0/40

Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Na tle drewnianej zabudowy sfotografowana jest grupa żołnierzy. Po lewej stronie kadru, pod płotem z drewnianych poziomych desek, kilku bolszewików w ubraniach poległych polskich żołnierzy stoi z opuszczonymi rękami. Na przeciwko nich, zwróceni półprofilami do obiektywu stoją polscy oficerowie. Pośród nich najbardziej wysunięty Generał Władysław Sikorski z rękami założonymi do tyłu, wyprostowany, patrzy wprost na stojących przed nim jeńców bolszewickich. O płot oparte są dwa karabiny.
Generał Władysław Sikorski w rozmowie z jeńcami bolszewickimi, 
którzy są ubrani w mundury poległych polskich żołnierzy. Biała Podlaska. Lipiec 1920 roku.
WBH CAW K-25-555