Przedstawiciel rządu niemieckiego przydzielony zostaje do dowództwa bolszewickiej IV Armii, której pas działania opiera się prawym skrzydłem o Prusy Wschodnie. Jednocześnie, po zaciętych walkach, o godzinie 21 dowództwo polskie rozkazuje opuszczenie Łomży przez polskie jednostki wojskowe pod dowództwem pułkownika Andrzeja Kopy.

Galeria

Czarno białe zdjęcie ukazujące grupę żołnierzy i cywilów w słoneczny dzień. Wśród nich znajduje się jedna kobieta w prostej, ciemnej sukience z dekoltem. Cywile w płaszczach uszytych z grubych materiałów, opierają się o drewnianą barierę czy rodzaj masywnego szlabanu. Po bokach stoją żołnierze patrzący w stronę obiektywu. Jeden z nich, po lewej stronie kadru ubrany jest w krótkie spodnie do owijaczy. Na wojskowej kurtce dopięty ma pas z ładownicami podtrzymywany skórzanymi szelkami. Karabin trzyma przy prawej nodze, stopka broni spoczywa na podłożu, przy prawej stopie.
Spotkanie delegacji niemieckiej i bolszewickiej w Prostkach koło Grajewa.
2/2973/0/1

Maszynopis fioletowym tuszem na lekko zażółconym papierze. Dokument składa sie z czterech stron. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu wydrukowana jest stopka nadawcy: Naczelne Dowództwo Wojaka Polskiego (Sztab Generalny) Oddział drugi Informacyjny. Centralnie postawiona jest pieczątka ze słowem “Pilne” i obok “Tajne”. U góry podane jest miejsce, data i numer dokumentu: Poczta Polowa, numer 53, dnia 12 sierpnia 20. Niżej i centralnie umieszczony jest zwrot: Do Attache wojskowego polskiego w Paryżu. Dalej tekst zakończony stopką o brzmieniu: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego KULINSKI, Generał podporucznik. Po lewej stronie Za zgodność i nieczytelny podpis. Na karcie znajdują się także nieczytelne dopiski kredką czerwoną i niebieską.
Strona zaczyna się podkreślonym i centralnie umieszczonym słowem ‘Odpis’. Całą stronę wypełnia tekst podany w sześciu punktach.
Strona rozpoczyna się cyfrą arabską 2 ujętą w dwa myślniki. Dalej biegnie tekst, będący kontynuacją ze strony poprzedniej. I dalej tekst punktów 7 i 8.
Strona rozpoczyna się cyfrą arabską 3 ujętą w dwa myślniki. Dalej biegnie tekst, będący kontynuacją ze strony poprzedniej. Na końcu, po lewej stronie widnieje zdanie: Za zgodność odpisu i nieczytelny podpis.
Raporty
wojska polskiego dotyczące współpracy niemiecko-bolszewickiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
2/156/0/126
Ulotka na czerwonawym papierze. U góry, wielkimi literami, jednoelementową czcionką widnieje tytuł: Uchwała. Nietypowy układ typograficzny w tej publikacji, polega na tym, że cztery akapity, z których zbudowany jest tekst, drukowane są coraz mniejszą czcionką. Na dole, po prawej sronie umieszczony jest podpis: Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie. W lewym górnym postawiona jest czerwona, kwadratowa  pieczątka KC PZPR Archiwum, a w prawym dolnym rogu, owalna, czarna pieczątka: Archiwum Wojskowe. Na samy dole karty widnieje miejsce i data publikacji: Lublin, 2 sierpnia 1920 roku.
Ulotka
„Uchwała” opublikowana przez Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie z dnia 2 sierpnia 1920 roku.
2/1401/0/296/I/57