Demobilizacja żołnierzy polskiego pochodzenia będących obywatelami amerykańskimi, którzy służyli w armii polskiej przybyłej z Francji. Była to konsekwencja zawarcia pokoju i wycofywania się Stanów Zjednoczonych z wszelkich spraw związanych z wojną europejską.

Galeria

Druk jednostronicowy. U góry, na szerokość strony znajduje się nagłówek: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data wydania dokumentu: Poczta polowa numer pięćdziesiąt trzy z dnia dwudziestego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. W centralnym miejscu znajduje się orzeł - godło państwowe. Poniżej, po środku wielką czcionką: Rozkaz numer L. dwadzieścia pięć. Po lewej stronie marginalia drukiem z tekstem: numer tysiąc osiemset pięć, Pożegnalny Rozkaz Naczelnego Wodza do żołnierzy Polaków z Ameryki.
Rozkaz nr 25 Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z 20 marca 1920 r.,
w którym między innymi ogłoszono rozkaz Naczelnego Wodza wystosowany do żołnierzy Polaków odjeżdżających do Ameryki po zdemobilizowaniu.
 2/1191/0/4/AII_87_2