Polska 3. Dywizja Piechoty Legionów odzyskuje Brześć nad Bugiem. Na terenach zajmowanych przez oddziały wojska polskiego rozpoczynają się aresztowania Polaków zaangażowanych w lokalnych Rewolucyjnych Komitetach.

Galeria

Ulotka na cienkim, zażółconym papierze. U góry widnieje zdobnym, krojem pisma, wielkimi literami, podwójnie podkreślony tytuł: “Ogłoszenie”. Tekst zajmuje całą stronę. Akapity wydrukowane są różnymi stopniami pisma, odmianą pogrubioną i zwykłą. Z tekstu wyróżniono dwa punkty. Pierwszy, z dnia 16 września 1920 roku, mówi o wyroku skazania na karę śmierci Iwańskiego Pawła, drugi o wyroku skazania na karę śmierci, z dnia 20 września 1920 roku, siedmiu szeregowców. Wymienieni są: Steinberg Josek, Mendelson Moszek, Goldberg Chaim,Rybak Joel, Mandelbaum Matys, Goldman Awadja, Gołąbski Abraham. Pod tekstem, po prawej stronie znajduje się podpis: Sąd Polowy O. E. 4 Armji.Po lewej stronie data i miejsce wydania ogłoszenia: Siedlce, dnia 21 września 1920 roku.
Ulotka informująca o wyrokach śmierci
wydanych przez Sąd Polowy Okręgu Etapowego 4 Armii w Siedlcach.
2/1401/0/296/I/65
Czarno-białe zdjęcie słabo czytelne. W tle ceglany mur. Pięciu żołnierzy widzianych od tyłu, do kostek, mierzy w stronę stojących pod nurem. Na pierwszym planie, po lewej stronie kadru, dwóch żołnierzy przygląda się egzekucji. Mężczyźni widziani są także od tyłu. Jeden w hełmie typu francuskiego, drugi w czapce wojskowej.
Rozstrzelanie
przez oddziały polskie pod zamkiem w Ciechanowie kolaboranta Armii Czerwonej.
2/1690/sygn.negatywu.D3281