Rozpoczęcie pomocniczej akcji zbrojnej generała Edwarda Rydza Śmigłego z zaprzyjaźnioną Łotwą w walce z bolszewikami. O świcie wojska polskie, to jest 1. Dywizja Piechoty Legionów i 3. Dywizja Piechoty Legionów, podjęły ofensywę na Dyneburg. W godzinach południowych, po krwawych walkach i przy 30-stopniowym mrozie, polskie oddziały wkroczyły do miasta.

Galeria

Czarno-biała fotografia, w której  centrum Generał Edward Rydz-Śmigły w towarzystwie oficera siedzi na prostej, drewnianej ławce. Mężczyźni ubrani są w wojskowe, zimowe płaszcze. Przed nimi na trawie zalega topniejący śnieg. Z prawej strony kadru widać konary bezlistnych krzewów. Za plecami siedzących, poniżej punktu widokowego i w dali rozpościera się miasto.
Generał Edward Rydz-Śmigły w towarzystwie oficera na tle Dyneburga w styczniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-289
Czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę ośmiu żołnierzy pozujących na tle ceglano-kamiennej elewacji magazynu. Za ich plecami masywne, metalowe drzwi zwieńczone  łukiem ceglanym. Mężczyźni w płaszczach mundurowych stoją swobodnie w rzędzie. Dwie centralne postaci wyróżniają się ubraniem. Jeden z żołnierzy bez płaszcza, tylko w mundurze polowym, w bryczesach stoi z rękami w kieszeni. Mężczyzna za nim ubrany jest w ciężki,  jasny kożuch z obszernym futrzanym kołnierzem. Trzej żołnierze po prawej stronie mają przewieszone przez plecy karabiny.
Wyżki. Zdobyty magazyn prowiantowy 4 stycznia 1920 roku.
2/109/0/2.1/92
Czarno-biała fotografia wykonana w plenerze przedstawia kolumnę żołnierzy maszerujących przez ośnieżone pole. Na pierwszym planie, po lewej stronie bezlistna brzoza i krzewy. Za nimi, po przekątnej ku prawej stronie idzie oddział wojska. Sylwetki żołnierzy, które widziane są od tyłu, na czele kolumny zlewają się i znikają za drzewem.
Wojsko Polskie na Łotwie podczas operacji „Zima” w styczniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-282
Dokument przedstawia trzy strony maszynopisu fioletowym tuszem na jasnym papierze. W lewym, górnym rogu pierwszej strony widnieje pieczątka: Dowództwo Grupy Generała Śmigłego-Rydza. Poniżej i centralnie umieszczony jest nagłówek: Raport specjalny za czas od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego do dnia piętnastego stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego z Oddziału drugiego Dowództwa Grupy Generała Lasockiego.
Raport Specjalny z okresu od dnia 1 stycznia do dnia 15 stycznia 1920 roku,
zawierający informacje o sytuacji na froncie polsko-bolszewickim w rejonie Dyneburga.
2/1191/0/0/AII/81/1
Na drugiej stronie maszynopisu, umieszczona jest kontynuacja tekstu ze strony pierwszej.
Na trzeciej stronie maszynopisu, pod tekstem, z prawej strony postawiona jest pieczątka: Szef Oddziału drugiego Dowództwa Grupy Generała Śmigłego Rydza z nieczytelnym podpisem. Poniżej widnieje dopisek zieloną kredką.