Rozpoczęcie pomocniczej akcji zbrojnej generała Edwarda Rydza Śmigłego z zaprzyjaźnioną Łotwą w walce z bolszewikami. O świcie wojska polskie, to jest 1. Dywizja Piechoty Legionów i 3. Dywizja Piechoty Legionów, podjęły ofensywę na Dyneburg. W godzinach południowych, po krwawych walkach i przy 30-stopniowym mrozie, polskie oddziały wkroczyły do miasta.

Galeria

Generał Edward Rydz-Śmigły w towarzystwie oficera na tle Dyneburga w styczniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-289
Wyżki. Zdobyty magazyn prowiantowy 4 stycznia 1920 roku.
2/109/0/2.1/92
Wojsko Polskie na Łotwie podczas operacji „Zima” w styczniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-282
Raport Specjalny z okresu od dnia 1 stycznia do dnia 15 stycznia 1920 roku,
zawierający informacje o sytuacji na froncie polsko-bolszewickim w rejonie Dyneburga.
2/1191/0/0/AII/81/1