Na Jasnej Górze pod przewodnictwem kardynała Edmunda Dalbora modlitwa do Matki Bożej: „…Odrzuć wroga od granic naszej Ojczyzny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek, wypleń z serc naszych ziarno niezgody….”

Galeria

Ulotka na szarym, lekko brązowawym papierze. Tekst wypełnia całą stronę o nieco wydłużonym, pionowym formacie. Nagłówek o brzmieniu: W godzinę walki! - wydrukowany jest wielkimi literami, jednoelementową czcionką. Pod nim , na całą szerokość strony widnieje napis: W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1920 roku. Dalej biegnie tekst łamany w bloku, drukowany dwuelementową czcionką. U dołu znajduje się siedem wersów Bogurodzicy, wydrukowanych kursywą. W lewym, dolnym rogu, abrewiacja: I.G.A.O.
Ulotka
propagandowa opracowana przez Inspektorat Główny Armii Ochotniczej przygotowana na 15 sierpnia, przypominająca o opiece Matki Bożej Częstochowskiej nad Polską pt. „W GODZINĘ WALKI! W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 Sierpnia 1920 roku.”
2/1401/0/296/I/56

Zdjęcie czarno-białe, plenerowe. Na zdjęciu widoczna jest wiejska zabudowa z bielonymi chatami, pokrytymi drewnianym gontem. Na tle białej ściany chaty, usytuowanej centralnie, w głębi kadru, widać prowizorycznie ustawiony ołtarz. Po jego dwu stronach zdobią go małe drzewka, czy też gałęzie. Przed ołtarzem, plecami do widza stoi kapłan w geście podnoszenia hostii. Za nim, po jego obydwu stronach klęczą dwaj żołnierze. Na pierwszym planie w dwu szeregach, w półkolu wypełniającym zasięgiem cały kadr klęczą, z pochylonymi głowami żołnierze w mundurach polowych. Od ołtarza dzieli ich niewielki skrawek trawnika.
Msza polowa odprawiana przez kapelana 5 Pułku Piechoty Legionów ks. Ziółkowskiego w czasie odwrotu spod Kijowa w lipcu 1920 roku.
WBH CAW K-25-513
Zdjęcie plenerowe w słoneczny dzień. Na tle prowizorycznie zaaranżowanego ołtarza, na lekkim podwyższeniu – schodku, przykrytym grubą tkaniną stoi kapłan w albie i  ornacie, a przed nim, z prawej strony kadru żołnierz w mundurze polowym. Mężczyźni prawdopodobnie prowadzą rozmowę. Postać kapłana ujęta jest w pełnym planie, en face do widza. Stoi z opuszczonymi i złożonymi ze sobą rękami, patrząc przed siebie. Jego rozmówca, ujęty w profilu stoi nieco niżej, na trawie. Ręce ma podobnie jak ksiądz, opuszczone i złączone ze sobą. Ukazany jest na tle jasnej ściany, o którą oparte są gałęzie i konary drzew, zdobiące ołtarz.
Msza polowa odprawiona po zdobyciu Kalenkowicz w 1920 roku.
WBH CAW K-25-321