Polacy

Tadeusz Rozwadowski

Tadeusz Jordan Rozwadowski, urodzony 20 maja 1866 roku w Babinach koło Kałusza we wschodniej Galicji, zmarł 18 października 1928 roku w Warszawie, generał broni. W czasie pierwszej wojny światowej służył początkowo w armii austrowęgierskiej, współpracował z polskim ruchem niepodległościowym. W 1920 roku był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i autorem planu bitwy pod Warszawą.

Źródło fotografii: Narodowe Archiwum Cyfrowe