Zajęcie Wilna przez wojska podległe generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu. Trzy dni później 12 października następuje proklamowanie Litwy Środkowej z Tymczasową Komisją Rządzącą – jako organem wykonawczym. Ponadto gen. Żeligowski gromadzi relacje dotyczące walk pod Radzyminem sporządzone przez innych oficerów Wojska Polskiego.

Podcast

Szturm na Wilno
O akcji gen. Lucjana Żeligowskiego i zdobyciu Wilna, o tym jak uformowały się wschodnie granice Polski po wojnie z bolszewikami oraz o genezie skomplikowanych stosunkach polsko-litewskich w okresie międzywojnia opowiada dr Tadeusz Krawczak

Galeria

Tymczasowa Komisja Rządząca LItwy Środkowej 
utworzona w 12 października 1920 roku. Członkowie TKR wraz z ich autografami.
2/105/0/1/17
Wycinek z Kuriera Warszawskiego z nagłówkiem informującym o zajęciu Wilna.
2/55/0/7/525
Wkroczenie 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
gen. Żeligowskiego do Wilna.
WBH CAW K-25-780
Gen. Lucjan Żeligowski w Wilnie
podczas mszy dziękczynnej po zajęciu miasta przez oddziały polskie. 10 października 1920 roku.
WBH CAW K-25-781
Gen. Lucjan Żeligowski
przed frontem kompanii honorowej w Wilnie 10 października 1920 roku.
WBH CAW K-25-783
Odręczny szkic okolic Radzymina
z zaznaczonymi drogami marszów 28 i 29 pułków strzelców Kaniowskich w czasie walk pod Radzyminem
2/105/0/1/11a