Zmiany w delegacji polskiej w Rydze. Rozpoczynają się techniczne negocjacje, których rezultatem jest pokój podpisany w Rydze w marcu 1921 roku.

Galeria

Spis członków bolszewickich delegacji rosyjskiej i ukraińskiej
na obrady pokojowe w Rydze.
2/1191/0/9/AII/67/2