Na wschód od Baranowicz, po zaciętej walce, oddziały polskie zajmują Swojatycze i Podlesie.

Podcast

O tajemnicy rozkazu 10000, który przesądził o przebiegu wojny polsko-bolszewickiej opowiada Jarosław Stryjek.

Galeria

Bolszewicka tymczasowa instrukcja
regulująca sposób zakładania wiejskich Rewkomów
2/55/0/8/547
Jeńcy bolszewiccy
w drodze do obozu w Strzałkowie.
WBH CAW K-25-798