Polacy zdobywają miejscowość Różana i położony tu przyczółek mostowy, co od południowej flanki otwiera drogę na tyły wojsk bolszewickich wycofujących się z Grodna na Słomin.

Galeria

Druk na siedmiu stronach, na zażółconym papierze. U góry karty znajduje się wydrukowany wielkimi literami, na szerokość karty nagłówek: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data: Poczta polowa numer pięćdziesiąt trzy i dnia dwudziestego szóstego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. Niżej, centralnie umieszczone jest godło. Pod spodem, widnieje centralnie duży napis: Rozkaz numer osiemdziesiąt trzy. Druk obejmuje osiem stron. Tekst opatrzony jest na pierwszych, dwóch stronach marginaliami po lewej stronie karty. Na trzeciej stronie główny tekst się kończy. Po prawej stronie umieszczona jest  stopka  podpisująca dokument: Szef Sztabu Generalnego Rozwadowski Generał-porucznik. Dalej, znajduje się załącznik w punktach od “a” do “l”. Czwartą stonę stanowi także załącznik, który zatytułowany jest: Etaty stacji telegraficznych przy wyższych Dowództwach. Piątą stanowi załącznik w postaci pustych rubryk zatytułowany: Perjodyczne skontrum ekonomiczno-administracyjne. Szóstą stronę stanowi załącznik pod tytułem: Stanowisko i zakres działania Szefostwa lotnictwa polowego, który kontynuowany jest na stronie siódmej i kończy się w połowie karty.
Rozkaz Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 8
z 26 września 1920 r. zawierający między innymi wytyczne co do organizacji Szefostwa lotnictwa polowego
2/1191/0/9/A/I/87/264
Czarno-białe zdjęcie czterech pilotów na tle samolotu typu Breguet.  Na pierwszym planie, w rzędzie pokazani są w pełnych planach: pierwszy od lewej, żołnierz w mundurze polowym, w lekkim zwrocie w prawo, z prawa ręką w kieszeni spodni. Drugi od lewej stoi w podobnym ustawieniu pilot w kombinezonie lotniczym i pilotce na głowie, podpiera się prawą ręką pod bok. Trzeci od lewej, ustawiony na wprost obiektywu pozuje sierżant Toryślak, w kombinezonie lotniczym, kasku na głowie i z rękami w kieszeniach spodni kombinezonu. Czwarty od lewej, porucznik Ratomski, w kurtce wojskowej, bryczesach i czapce na głowie, z opuszczonymi swobodnie rękami. Samolot będący tłem dla pozujących, skierowany jest w lewą stronę kadru i usytuowany jest równolegle do dolnej, dłuższej krawędzi zdjęcia. Prawa i lewa krawędź zdjęcia przycina nieco ogon samolotu i jego przód, tak że widoczny jest jedynie częściowo dolny płat skrzydeł, kratownica przysłaniająca silnik, kokpit, centralnie działo i fragment ogona. Na boku samolotu, przed ogonem namalowany jest w jasnym kolorze kościotrup i liczby: dziesięć, kropka czterdzieści jeden.
Samolot typu Breguet XIV A2
3 Eskadry Wywiadowczej po locie bojowym. Przed samolotem stoi załoga: (w środku) sierż. Toruślak, por. Ratomski.
WBH CAW K-25-771
Czarno-białe zdjęcie przedstawiające wrak samolotu Brequet na polu. Dwupłat skierowany jest w lewą stronę kadru i usytuowany jest prawie równolegle do dolnej, dłuższej krawędzi zdjęcia. Przód, zniszczonej, przedniej części kadłubu i dolny płat leżą bezpośrednio na ziemi. Samolot ma urwane śmigło, zmiażdżony przód i złamany centralnie górny płat nośny. Na lekko uniesionym ogonie namalowana jest biało-czerwona szachownica lotnicza. Wzdłuż dolnej krawędzi zdjęcia przebiega zacieniony pas będący prawdopodobnie efektem błędu technicznego przy wykonaniu zdjęcia.
Samolot Breguet XIV A2 po katastrofie
WBH CAW K-25-772
Czarno-białe zdjęcie czternastu samolotów Oeffag D trzy, ustawionych w rzędzie na lotnisku polowym. Kadłuby z podwoziami usytuowane są równolegle do dolnej, duższej krawędzi zdjęcia. Pokazane są w ujęciu trzy-czwarte do obiektywu, tak że widać je od lewej strony. Kadłuby nie mają płatów nośnych, a trzy z nich, z prawej strony kadru, nie mają zamontowanych śmigieł. Przed samolotami widać kilka postaci żołnierzy i cywilów. Zarówno niebo jaki grunt, na którym stoją maszyny jest w tym samym, bardzo jasnym walorze szarości.
Samoloty typu Oeffag D III
przygotowane do montażu w 1920 roku
WBH CAW K-25-988