Polacy zdobywają miejscowość Różana i położony tu przyczółek mostowy, co od południowej flanki otwiera drogę na tyły wojsk bolszewickich wycofujących się z Grodna na Słomin.

Galeria

Rozkaz Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich nr 8
z 26 września 1920 r. zawierający między innymi wytyczne co do organizacji Szefostwa lotnictwa polowego
2/1191/0/9/A/I/87/264
Samolot typu Breguet XIV A2
3 Eskadry Wywiadowczej po locie bojowym. Przed samolotem stoi załoga: (w środku) sierż. Toruślak, por. Ratomski.
WBH CAW K-25-771
Samolot Breguet XIV A2 po katastrofie
WBH CAW K-25-772
Samoloty typu Oeffag D III
przygotowane do montażu w 1920 roku
WBH CAW K-25-988