2/9/0/2.3/I 1142

Broszura pt. “Drugi Kongres III-ciej Międzynarodówki Komunistycznej (19 lipca-7 sierpnia 1920 r.) według źródeł oficjalnych Sowietów”